Definitie

  • Bruto Binnenlands Product (BBP)

    Het bruto binnenlands product (bbp) is de marktwaarde van alle goederen en diensten die op één jaar tijd worden geproduceerd. Het is de bruto toegevoegde waarde, dus vóór aftrek van afschrijvingen, van de nationale economie