Definitie

  • Bruto Binnenlands Product (BBP)

    Bruto toegevoegde waarde (d.w.z. vóór aftrek van afschrijvingen) van de nationale economie tijdens een bepaalde periode. De verandering van het BBP in de tijd is het gevolg van de variaties in de geproduceerde hoeveelheden (verandering van het reële BBP of het BBP tegen vaste prijzen) en die van de prijzen.