Definitie

  • Rente voor de marginale beleningsfaciliteits

    De rente die banken betalen als zij voor een zeer korte periode (één dag) geld lenen bij de ECB. Wanneer ze dit doen, moeten ze onderpand (bijvoorbeeld effecten) inbrengen om te garanderen dat ze het geld terugbetalen. Dit is een van de drie rentetarieven die de ECB elke zes weken in het kader van haar monetair beleid vaststelt.