Tim Hermans

Directeur - Secretaris

Beroep

Directeur van de Nationale Bank van België

Studies

Katholieke Universiteit Leuven
Licentiaat in de economische wetenschappen (Juni 1997)

Loopbaan

 • Nationale Bank van België
  Directeur
  K.B. 02.04.2015 - B.S. 17.04.2015
  Mandaat vernieuwd voor 6 jaar vanaf 07.04.2021
  K.B. 28.03.2021 - B.S. 19.04.2021
 • Open Vld
  Kabinetschef Voorzitter (12.2012 - 04.2015)
 • Nationale Bank van België
  Adviseur Prudentieel beleid en financiële stabiliteit (10.2011 - 12.2012)
 • Nationale Bank van België
  Adviseur Algemene statistiek (07.2009 - 10.2011)
 • Kabinet van de Viceminister-president van de Vlaamse Regering
  Adviseur, Adjunct-Kabinetschef en Kabinetschef Viceminister-president (10.2004 - 07.2009)
 • Nationale Bank van België
  Adviseur Nationale rekeningen (12.1997 - 09.2004)

Lopende functies of mandaten

 • Hoge Raad van Financiën
  Lid van de afdeling "Fiscaliteit en Parafiscaliteit": vanaf 09.10.2017
  Lid van de Studiecommissie voor overheidsinvesteringen vanaf 01.06.2023
 • Nationale Raad voor de Productiviteit
  Ondervoorzitter: vanaf 06.05.2019
 • Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI) – Bank for International Settlements
  Lid: vanaf 01.09.2021

Verstreken mandaten of functies

 • Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen
  Regeringscommissaris: December 2005 - juli 2009
 • Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
  Regeringscommissaris: November 2008 - oktober 2009
 • Financial Sector Cyber Council
  Voorzitter