Steven Vanackere

Vicegouverneur

Beroep

Vicegouverneur van de Nationale Bank van België

Studies

Licentiaat in de rechten (KU Leuven, 1987)
Licentiaat in de economische wetenschappen (KU Leuven, 1988)
Enige kandidaatsproef politieke en sociale wetenschappen (KU Leuven, 1985)
Master in de wijsbegeerte (KU Leuven, 2015)
Master in de geschiedenis (KU Leuven, 2019)

Loopbaan

 • Attaché bij Kredietbank (1987-1988) 
 • Attaché bij BACOB Spaarbank en adviseur bij de studiedienst CEPESS (1988-1989)
 • Adviseur van Herman Van Rompuy, CVP-voorzitter (1990-1991)
 • Adjunct-kabinetschef van minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jos Chabert, bevoegd voor Begroting, Financiën, Ambtenarenzaken en Externe Betrekkingen (1991-1993)
 • Directeur-generaal van de Haven van Brussel (1993-2000)
 • Kabinetschef van minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Jos Chabert, bevoegd voor Begroting, Financiën, Economie en Externe Betrekkingen (1995-1999)
 • Adjunct-directeur-generaal van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB (2000-2005)
 • Vlaams volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement (2004-2007)
 • Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering (2007-2008)
 • Vice-eerste-minister van de Belgische federale Regering, bevoegd voor
  • Openbaar Ambt, Openbare Bedrijven en Institutionele Hervormingen (2008-2009)
  • voor Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen (2009-2011)
  • voor Financiën en Duurzame Ontwikkeling (2011-2013)
 • Volksvertegenwoordiger in het Belgisch federaal Parlement (2013-2014)
 • Senator, fractieleider en voorzitter van de commissie Gewestaangelegenheden in de Senaat (2014-2019)
 • Academisch beheerder van KU Leuven campus Brussel en Sint-Lucas Brussel (2015-2018)
 • Directeur van de Nationale Bank van België (02.01.2019)
 • Vicegouverneur van de Nationale Bank van België (19.04.2021)

Andere lopende functies of mandaten

Internationaal

 • European Insurance and Occupational Authority (EIOPA) sinds 01.03.2023
  Lid van de Board of Supervisors
 • Bank voor Internationale Betalingen (BIS) sinds 01.03.2023
  Lid van het Committee on the Global Financial System
  Plaatsvervangend Bestuurder
 • European Systemic Board (ESRB) sinds 01.03.2023
  Lid van de Algemene Raad
 • High Level Task Force on the Integrated Reporting Framework of the European Central Bank (HLTF IreF) sinds 13.10.2021
  Lid
 • International Monetary and Financial Committee Deputies (IMFC Deputies) sinds 30.07.2021
  Lid
 • Europese Centrale Bank (ECB) sinds 19.04.2021
  Plaatsvervangend lid van de Algemene Raad (ECB General Council)
  Plaatsvervangend lid van de Raad van bestuur (ECB Governing Council)
 • Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) sinds 01.04.2021
  Lid van de Working Party No. 3 on Policies for the Promotion of Better International Payments Equilibrium van het Comité voor Economische Politiek (OESO-EPC-WP3)

Nationaal

 • Hoge Raad van Financiën sinds 01.09.2023
  Lid van de Studiecommissie voor de vergrijzing
 • Belgisch Financieel Forum sinds 21.03.2023
  Voorzitter van het Steering Committee
 • Hoge Raad voor de Werkgelegenheid sinds 26.04.2019
  Ondervoorzitter
 • Hoge Raad van Financiën sinds 07.04.2019
  Lid van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid
 • Instituut voor de Nationale Rekeningen sinds 02.01.2019
  Lid van de Raad van bestuur
 • Interfederaal Instituut voor de Statistiek sinds 02.01.2019
  Lid
 • Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België sinds 02.01.2019
  Lid

 

Verstreken mandaten of functies

 • Ancienne Belgique vzw
  Voorzitter van de Raad van bestuur
 • Erasmushogeschool Brussel
  Lid van de Raad van bestuur
 • TV-Brussel vzw
  Ondervoorzitter
 • Delcredere | Ducroire
  Lid van de Raad van bestuur
 • Gewestelijke Investeringsmaatschappij Brussel (GIMB)
  Lid van de Raad van bestuur
 • EHSAL
  Lid van de Raad van bestuur
 • Europa Ziekenhuizen
  Lid van de Raad van bestuur
 • GasthuisZusters Antwerpen
  Lid van de Raad van bestuur
 • Associatie KU Leuven
  Lid van de Raad van bestuur
 • Tertio
  Columnist
 • Brik vzw
  Lid van de Raad van bestuur
 • Familiehulp vzw
  Lid van de Raad van bestuur
 • Fairtrade Belgium vzw
  Lid van de Raad van Bestuur
 • European Banking Authority (02.01.2019 – 31.08.2023)
  Lid van het Resolution Committee (EBA-Resco)
 • Single Resolution Board (SRB) (02.01.2019 – 31.08.2023)
  Lid