Mia De Schamphelaere

Geboren te Wilrijk, op 28 mei 1961

Regent sinds 18 mei 2020

Beroep

Bestuurder bij vennootschappen

Studies - Diploma's

Grieks-Latijnse humaniora - Instituut H. Familie Berchem (1973-1979)
Licentiaat in de Rechten, specialiteit: Publiek Recht - KU Leuven (1984)

Loopbaan

Kabinetsmedewerker Buitenlandse Zaken (1984-1987)
Commissiesecretaris Kamer van Volksvertegenwoordigers (1991-1992)
Eerste Auditeur bij het Rekenhof (1987-1990, 1993-1995, 2010-heden)

Lopende functies of mandaten

Eerste Auditeur bij het Rekenhof (in disponibiliteit)

Maatschappelijk engagement o.m.

Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (vzw KOBA) - lid van de raad van bestuur (1995-2007, 2012-heden)
Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen (vzw KOBA) - lid van de algemene vergadering (2007-heden)
Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen (UCSIA) - lid van de algemene vergadering (2004-heden)
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) - bestuurder (sinds januari 2013)
Katholiek Onderwijs Vlaanderen - lid van de raad van bestuur (sinds januari 2015)
Fonds Jovel (Koning Boudewijnstichting) - stichter (2014-heden)

Bestuursmandaat

Bestuurder N.V. Triakon (sinds 1997) - Voorzitter sinds 2017

Verstreken functies of mandaten

Politieke mandaten

Vlaams Volksvertegenwoordiger (1995-1999)
Senator (1999-2006)
Federaal Volksvertegenwoordiger (2007-2010)

  • Voorzitter commissie voor Justitie (2007-2009)
  • Ondervoorzitter van de Kamer (2009-2010)

Schepen van Onderwijs en Verkeer te Edegem (2007-2012)

Gemeenteraadslid te Edegem (1994-2018)

Maatschappelijk engagement o.m.

Scholengemeenschap Korbem

  • Voorzitter raad van bestuur (1999-2006)

Karel de Grote Hogeschool

  • Lid van de Raad van bestuur (1997-2007)
  • Lid van de algemene vergadering (2007-2013)

Nationale Bank van België

  • Lid van het College van censoren (27.05.2013-18.05.2020)