Lionel Rouget

Censor sinds 22 mei 2018
Geboren in Ukkel op 22 augustus 1979

Beroep

Directeur Interne controle bij Johnson & Johnson EMEA

Studies

Handelsingenieur, Université Catholique de Louvain

Loopbaan

 • Sedert 2007: Directeur Interne controle, Johnson & Johnson - Medical division EMEA
 • 2004-2007: Senior financieel auditeur, Ernst & Young

Andere lopende functies of mandaten

 • Energie Brabant Wallon S.A.
  Bestuurder
 • Publisolar S.A.
  Voorzitter
 • Gemeente Bevekom
  Gemeenteraadslid
  Schepen: vanaf 03.12.2018
 • Adviescommissie ruimtelijke ordening en mobiliteit
  Ondervoorzitter
 • Politiezone Ardennes Brabançonnes
  Politieraadslid
 • Intercommunale Sociale du Brabant Wallon
  Bestuurder

  Lid van het Remuneratiecomité
  Lid van het Auditcomité

Verstreken functies of mandaten

 • TV com
  Bestuurder en lid van het Directiecomité