Jean Hilgers

Directeur - Schatbewaarder
Geboren in St.-Agatha-Berchem (België), 28 augustus 1963

Beroep

Directeur van de Nationale Bank van België

Studies

Kandidatuur in de economische wetenschappen - Facultés Universitaires St-Louis
Licentiaat in de toegepaste economische wetenschappen - UCLouvain

Belangrijkste beroepsactiviteiten

 • Bestuurssecretaris bij de N.V. Haven van Brussel (07.1986 - 12.1986)
 • Kredietexpert bij het departement "Corporate Banking" van de ASLK (01.1987 - 11.1987)
 • Attaché bij het departement "Corporate Banking" van de ASLK (11.1987 - 03.1989)
 • Attaché bij het Kabinet van Eerste Minister W. Martens (04.1989 - 04.1991)
 • Adviseur bij het Kabinet van Eerste Minister W. Martens (05.1991 - 12.1991)
 • Adviseur bij het Kabinet van de Minister van Openbare Werken en Communicatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (12.1991 - 02.1992)
 • Adviseur bij het Kabinet van Vicepremier, Minister van Economische Zaken en van Justitie M. Wathelet (02.1992 - 10.1992)
 • Adjunct-kabinetschef van Vicepremier, Minister van Economische Zaken en van Justitie M. Wathelet (10.1992 - 07.1995)
 • Adjunct-kabinetschef van de Vicepremier en de Minister van Landsverdediging (07.1995 - 09.1995)
 • Adjunct-kabinetschef van Vicepremier en Minister van Financiën Ph. Maystadt (09.1995 - 12.1995)Kabinetschef van Vicepremier en Minister van Financiën Ph. Maystadt (01.1996 - 06.1998)
 • Kabinetschef van Minister van Financiën J.-J. Viseur (07.1998 - 02.1999)

Nationale Bank van België

 • Directeur van de Bank voor een termijn van 6 jaar (01.03.1999)
  K.B. 29.01.1999 - B.S. 06.02.1999
  Mandaat vernieuwd voor 6 jaar vanaf 01.03.2005
  K.B. 04.03.2005 - B.S. 09.03.2005
  Mandaat vernieuwd voor 6 jaar vanaf 01.03.2011
  K.B. 27.02.2011 - B.S. 04.03.2011
  Mandaat vernieuwd voor 6 jaar vanaf 01.03.2017
  K.B. 05.03.2017 - B.S. 17.03.2017

Andere lopende mandaten of functies

 • Basle Committee on Banking Supervision
  Lid: vanaf 18.05.2017
 • College van toezicht op de bedrijfsrevisoren
  Lid: vanaf 01.02.2017
 • Committee on the Global Financial System (CGFS), Bank for International Settlements
  Lid: vanaf 08.09.2013
  Bazel, Zwitserland
 • Gemeenschappelijke Thesaurieraad voor het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap
  Voorzitter: vanaf 19.05.2010
 • European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA)
  Lid van de Board of Supervisors: vanaf 02.10.2013
  Lid van de Management Board: 01.02.2015-31.01.2020
  Frankfurt, Duitsland
 • European Systemic Risk Board
  Lid van de General Board
  Lid van het ATC
  Frankfurt, Duitsland
 • Koning Boudewijnstichting
  Lid van de Raad van Bestuur: vanaf 01.01.2016
 • Beschermingsfonds voor de deposito's en financiële instrumenten:
  Lid van het Directiecomité: vanaf 01.08.2003
  K.B. 26.08.2003 - B.S. 09.09.2003
 • International Association of Insurance Supervisors (IAIS), Bank for International Settlements
  Lid: vanaf 17.10.2013
  Lid van het uitvoerend comité: vanaf 01.05.2021
  Bazel, Zwitserland
 • Université Catholique de Louvain:
  Voorzitter van de Raad van Bestuur: vanaf 01.09.2007
  Lid van de Raad van Bestuur: 19.12.2003 - 31.08.2007
  Voorzitter van de vzw INESU-PROMO: vanaf 05.10.2007

Verstreken mandaten of functies

 • Bestuurder bij BATC tot 01.10.1998
 • Bestuurder bij BELGOCONTROL tot 01.03.1999 
 • Bestuurder bij ONDRAF/NIRAS tot 01.03.1999 
 • Lid van het het Beheerscomité van de R.S.Z. tot 01.03.1999 
 • Regeringscommissaris bij de Controledienst voor de Verzekeringen tot oktober 1995 
 • Lid van het Europees Verzekeringscomité tot oktober 1995 
 • Lid van de Raad van Bestuur van de "Kliniek Sint-Etienne": 27.06.2006 - 17.09.2009 
 • Lid van het Comité voor financiële stabiliteit: 30.07.2003 - 20.10.2010
 • Lid van het Comité voor systeemrisico's en systeemrelevante financiële instellingen: 21.10.2010 - 31.03.2011
 • Bestuurder van het Museum van Europa: 09.07.2007 - 30.05.2011
 • Plaatsvervangend bestuurder van de Bank voor Internationale Betalingen tot 31.12.2014
 • Lid van het Comité van het Rentenfonds: 01.03.2000-30.09.2017
 • Lid van de afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" van de Hoge Raad van Financiën: 01.09.2006-08.10.2017
 • Voorzitter van de "Conseil de la Fiscalité et des Finances de Wallonie": 22.10.2013-01.05.2017
 • Lid van de Raad van Bestuur van de Algemene Kliniek Sint-Jan: 08.06.2004-01.11.2017
 • Lid van de Raad van Bestuur van de RTBF: 01.11.2004-01.11.2019