Hans D'Hondt

Vertegenwoordiger van de Minister van Financiën sinds 1 oktober 2012
Geboren te Aalst op 13 oktober 1958

Beroep

Ambtenaar

Diploma's

Licentiaat in de rechten - K.U. Leuven (1981)

Loopbaan

 • 01.02.2010 -
  Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën
 • 20.03.2008 - 31.01.2010
  Directeur Beleidscoördinatie van de Eerste Minister, vervolgens Voorzitter van het Directiecomité van de Kanselarij van de Eerste Minister
 • 21.12.2007 - 19.03.2008
  Directeur Algemeen Beleid van de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, Institutionele Hervormingen, Mobiliteit en de Noordzee
 • 22.07.2004 - 20.12.2007
  Kabinetschef van de Minister-president van de Vlaamse regering, daarna Adviseur van de (federale) formateur
 • 27.02.2002 - 21.07.2004
  Directeur-generaal van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie - Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie
 • 13.07.1999 - 26.02.2002
  Directeur-generaal van het Bestuur Economische Informatie - Ministerie van Economische Zaken
 • 06.09.1993 - 12.07.1999
  Kabinetschef van de Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting
 • 16.11.1992 - 05.09.1993
  Kabinetschef van de Minister van Landsverdediging (Algemeen Beleid)
 • 08.03.1992 - 15.11.1992
  Adjunct-Kabinetschef van de Vice-Eerste Minister en Minister van Economische Zaken
 • 01.10.1989 - 07.03.1992
  Adviseur van de Vice-Eerste Minister en Minister van Verkeerswezen en Institutionele Hervormingen
 • 10.05.1988 - 30.09.1989
  Adjunct-adviseur - Ministerie van Economische Zaken - Concurrentie
 • 16.12.1985 - 09.05.1988
  Adviseur - Kabinet van de Minister van Economische Zaken
  Regeringscommissaris bij de Controledienst voor de verzekeringen
 • 16.04.1983 - 15.12.1985
  Ministerie van Economische Zaken - Prijzendienst
 • 01.11.1982 - 15.04.1983
  Ministerie van Tewerkstelling - Studiedienst
 • 01.09.1981 - 03.01.1982
  Advocaat aan de Balie van Dendermonde

Andere lopende functies of mandaten

 • FOD Financiën
  Voorzitter van het Directiecomité
 • Koninklijke Schenking
  Beheerder

Verstreken functies of mandaten

 • Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten
  Voorzitter
 • B.M.I. NV (Dochter FPIM)
  Bestuurder
 • Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij NV
  Bestuurder
 • CREDIBE NV (Dochter FPIM)
  Bestuurder