Géraldine Van der Stichele

Geboren in Brussel op 24 april 1976

Regent sinds 18 mei 2020

Beroep

Senior Vice President Operations bij de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB)

Studies – Diploma’s

 • Kandidatuur in de Economische, sociale en managementwetenschappen (1996), Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix in Namen
 • Licentie in de Economische wetenschappen (1998); Université Catholique de Louvain
 • Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS) in Fiscaal Recht (2001), Vrije Universiteit Brussel
 • Diploma mobiliteitsadviseur (CeMa) (2008), Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Loopbaan

 • Senior Vice President Operations - MIVB (sinds januari 2019)
 • Senior Vice President Finance & Services – MIVB (2014-2018)
 • Network Director – MIVB (2011-2014)
 • Hub Operations Manager – MIVB (2010-2011)
 • Hoofd van de dienst Validation de l’Offre et Études – MIVB (2006-2009)
 • Adjunct-kabinetschef bij het kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Buitenlandse betrekkingen en het Openbaar amt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2002-2006)
 • Adjunct-kabinetschef bij het kabinet van Vice-Eerste Minister, minister van Economie en Wetenschappelijk onderzoek van het Waals Gewest (2002)
 • Attachée bij het kabinet van de minister van Financiën, Begroting, Buitenlandse betrekkingen en het Openbaar amt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2001-2002)
 • Parlementair medewerkster bij de Brusselse Gewestraad (2000-2001)
 • Assistente aan de Faculté des Sciences Économiques, Sociales et Politiques, Facultés Universitaires Saint-Louis, Brussel (1999-2001)
 • Assistente aan de Faculté des Sciences Économiques, Sociales et de Gestion, Département des Sciences Économiques, UCL (1999)

Verstreken functies of mandaten

 • Lid van de Hoge Raad van Financiën, Afdeling Financieringsbehoeften van de Overheid (2009‑2011)
 • Plaatsvervangend lid van de Gewestelijke Mobiliteitscommissie (Brussel) (2007-2010)

Publicaties

 • Auteur
  • ‘Table ronde politique’ in Autonomie, solidarité et coopération. Quelques enjeux du fédéralisme au XXIème siècle, Larcier, Brussel 2001
 • Co-Auteur
  • ‘Le financement de la Région de Bruxelles-Capitale: enjeux et voies possibles’, in Reflets et Perspectives de la vie Economique, Editions De Boeck Université, Brussel, 2000
  • ‘La Communauté française dans le fédéralisme coopératif belge’, in Autonomie, solidarité et coopération. Quelques enjeux du fédéralisme au XXIème siècle, Larcier, Brussel, 2001
  • ‘Bruxelles et son financement’, in Autonomie, solidarité et coopération. Quelques enjeux du fédéralisme au XXIème siècle, Larcier, Brussel, 2001
  • ‘Les modifications de la Loi spéciale de financement dans l’accord du Lambermont’, in Courrier hebdomadaire, CRISP, Brussel, 2001
  • ‘Le refinancement des Communautés et l’extension de l’autonomie fiscale des Régions: aspects juridiques et économiques’, in Administration publique, 2002
  • ‘Overheidsfinanciën, financiering en fiscaliteit in Brussel’, Synthesenota nr. 16 in het kader van de Staten-Generaal van Brussel, Brussel, 2009
  • ‘Finances publiques à Bruxelles: analyse et enjeux’, in Courrier hebdomadaire, CRISP, Brussel 2009