Géraldine Thiry

Directeur

Beroep

Directeur van de Nationale Bank van België
K.B. 20.07.2023 - B.S. 25.08.2023

Diploma's

 • Doctoraat in economische wetenschappen en management, UCLouvain (2012)
 • Master of Arts in Economics, UCLouvain (2008)
 • Master in de economie, UCLouvain (2005)
 • Master in de politieke wetenschappen, UCLouvain (2004)
 • Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (GPBHO), UCLouvain (2021)

Loopbaan

 • Directeur van de Nationale Bank van België
 • Docente Economie (voltijds), ICHEC Brussels Management School (2016 - 2023)
 • Docente Economie (halftijds), UCLouvain (2012 - heden)
 • Leiding, co-leiding en wetenschappelijke coördinatie van verschillende nationale en internationale onderzoeken (Horizon Europe Project, Prospective Research Innoviris, ...)
 • Onderzoekssamenwerkingen (Oxford Poverty and Human Development Initiative, UCLouvain, Collège d'études Mondiales, FMSH Paris, ULB)
 • Gastdocente Economie (Université de Lille 1, Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Europese Commissie)
 • Gedoceerde cursussen: Macroeconomics, Economics of strategy, Industrial organization, Political economics, Economy and society, History of economic thought, Environment and the global economy, Critical analysis of market economies, Public Economics, Political Economy, Social and Public Economics Seminar, Research and Methodology Seminar, Quantitative methods for social sciences, Political economy of wealth       

Andere lopende functies of mandaten

 • Geassocieerd onderzoeker aan de ICHEC Brussels Management School (sept. 2023 - ...)
 • Lid van het Hoog Comité voor een rechtvaardige transitie (juni 2022 - ...)
 • Economic Fellow bij het Zoe Institute (maart 2022 - ...)

Functies of mandaten die beëindigd zijn

 • Regente bij de Nationale Bank van België (mei 2021 – juli 2023)
   
 • Lid van het strategisch comité van het herstelplan ‘Get Up Wallonia!’ (Waalse Overheidsdienst) (sept. 2020 – april 2021)  
   
 • Lid van het wetenschappelijk comité over de beoordeling van de vooruitgang van Wallonië inzake duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (IWEPS en Waalse Overheidsdienst) (okt. 2019)
   
 • Lid van het coördinatiecomité van France Stratégie en van de Economische, sociale en milieuraad (CESE): ‘Opstellen van een dashboard ter ondersteuning van het overheidsbeleid’ (France Stratégie, CESE, Frankrijk) (maart 2015)
   
 • Adviseur van Frans afgevaardigde Eva Sas over openbare statistieken en welvaartsindicatoren (2014 - 2015)
   
 • Lid van de wetenschappelijke raad van het onderzoeksprogramma MOVIDA ‘Hoe de overgang naar duurzame levenswijzen en consumptiepatronen ondersteunen’ (Commissariaat-generaal voor Duurzame Ontwikkeling, Frankrijk) (maart 2014)
   
 • Uitgenodigde deskundige bij het stuurcomité van het project ‘Veerkracht en Sociale Cohesie’ (Commissariaat-generaal voor Duurzame Ontwikkeling, Frankrijk) (juni 2014)
   
 • Lid van het wetenschappelijk comité van de internationale conferentie van de European Society for Ecological Economics (ESEE): ‘Ecologische economie en institutionele dynamiek’ (jan. - juni 2023)
   
 • Deskundige voor de Waalse regering: ‘Plan Marshall 2.Vert: panel van deskundigen over de aanvullende indicatoren naast het bbp’ (sept. 2011)