Eric Mathay

Geboren te Ukkel op 17 september 1956

Regent sinds 22 mei 2018 

Beroep

Bedrijfsrevisor
Gecertificeerd accountant
Gerechtsdeskundige 

Studies

 • Graduaat administratief recht (1978)
 • Licentiaat handels- en financiële wetenschappen, optie revisoraat (1981)

Loopbaan

 • van september 1975 tot augustus 1979: Opsteller bij de gemeente Elsene
 • van september 1979 tot augustus 1980: Management trainee bij de Amerikaanse vennootschap Sarma Penney Ltd
 • van september 1980 tot december 1983: Stagiair-bedrijfsrevisor
 • van januari 1984 tot december 1986: Bedrijfsrevisor bij bedrijfsrevisorenkantoor Hoste
 • sedert januari 1986: Bedrijfsrevisor bij Buelens, Mathay & Associates

Lopende functies of mandaten

 • Vzw NEMS (Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat)
  Bestuurder
  Voorzitter voor het Brusselse Gewest
 • Vzw FNPC (Fondation Nationale des Propriétaires et Copropriétaires)
  Bestuurder-Schatbewaarder
 • Vzw La Propriété privée
  Bestuurder

Verstreken functies of mandaten

 • Nationale Bank van België
  Lid van het College van censoren (17.05.2016-22.05.2018)
 • Europese Investeringsbank
  Lid van het Auditcomité (2006-2012)
  Voorzitter van het Auditcomité (2012)
 • MIVB
  Commissaris (1998-2013)
 • HYDRALIS OFP (Pensioenfonds)
  Commissaris (2010-2014)
 • JINDAL FILMS OFP (Pensioenfonds)
  Commissaris
 • CONTASSUR (Verzekeringsonderneming)
  Commissaris (2016-2019)
 • CDA (Verzekeringsonderneming)
  Commissaris (2007-2016)
 • SEDIFIN
  Commissaris (2012-2015)
 • VIVAQUA
  Commissaris (2005-2010)
 • Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
  Commissaris (2004-2006)
 • Wallimage en Sowalim
  Commissaris (2001-2006)
 • Brusselse Intercommunale voor Sanering (BrIS)
  Commissaris (2001-2006)
 • Nationaal Instituut voor Radio-elementen
  Commissaris (1992-2010)
 • Citeo (Publiekrechtelijke vennootschap)
  Commissaris (2007-2015)
 • IRE ELiT
  Commissaris (2010-2015)
 • Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed
  Accountant
 • Assurances Touring Verzekeringen (ATV)
  Commissaris (2008-2016)
 • Vzw UNPLIB (Union Nationale des Professions Libérales et Intellectuelles de Belgique)
  Bestuurder
 • Intercommunale Coöperatieve Vennootschap voor Crematie
  Commissaris (2008-2010)
 • Brussels Intercommunaal Laboratorium voor Scheikunde en Bacteriologie (BRULABO)
  Commissaris
 • Instituut van de Bedrijfsrevisoren
  Lid van de Raad (2007-2019)
  Penningmeester van het Instituut (2007-2019)
  Penningmeester van het Uitvoerend comité (2010-2019)
 • Private Stichting ICCI (Informatiecentrum voor het Bedrijfsrevisoraat)
  Bestuurder en penningmeester (2010-2019)
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
  Commissaris (2016-2019)
 • Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
  Commissaris (2017-2018)
 • BRUTELE
  Commissaris (2013-2019)
 • Sociale dienst Ambtenarenzaken
  Commissaris (2016-2019)
 • BELAIRBUS
  Commissaris (1999-2019)
 • FLABEL
  Commissaris (2001-2019)
 • Internationaal Perscentrum
  Commissaris (2014-2018)
 • Grondregie van Waals-Brabant
  Commissaris (2005-2017)
 • Intercommunale des œuvres sociales du Brabant wallon
  Accountant