COVID-19

Maatregelen betreffende uitstel van Algemene Vergadering en de tarieftoeslagen bij laattijdige neerlegging van jaarrekeningen

Koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 inzake het uitstel van de algemene vergadering in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

Overeenkomstig het Ministerieel besluit van 16 juli 2020 wordt de toepassingstermijn van de tarieftoeslagen met 2 maanden verlengd voor alle huidige tarieftoeslagen, vanaf 20 juli 2020 tot 31 oktober 2020. Deze maatregel is van toepassing op de jaarrekeningen die betrekking hebben op een boekjaar afgesloten tussen 1 september 2019 en 31 december 2019.