Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Contactgegevens

Postadres: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel
Loketten 'Kredietcentrales': de Berlaimontlaan 3, 1000 Brussel

+32 2 221 30 06

Onze diensten zijn op NBB-werkdagen telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 16.30 uur.

Loketten

De loketten zijn doorlopend open van 8u45 tot 15u30. 

Contactformulier

U kunt gratis een overzicht krijgen van de gegevens die op uw naam zijn geregistreerd (naam van de kredietgever, nummer van de overeenkomst, geleend bedrag en toestand van de overeenkomst):

Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.

Als u geschrapt wilt worden van de zwarte lijst van wanbetalers, dan hoeft u zelf geen stappen bij de Centrale voor kredieten aan particulieren te ondernemen. Na vereffening van uw schuld is de kredietgever wettelijk verplicht om de betaling binnen acht dagen aan de Centrale te melden. Daarna blijft de wanbetaling wel nog 1 jaar geregistreerd.