Tarieven voor verenigingen en stichtingen 2020

De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen.(KB van 29 april 2019, art. 3:70 en 3:188)

Tarieven 2020

Het tarief voor het neerleggen van jaarrekeningen wordt alleen bepaald door de gebruikte drager: XBRL of PDF

  Tarief
XBRL 72,50
PDF 128,80
Verbeterde neerlegging 69,10

 

Samenstelling van de tarieven 2020

De samenstelling van de neerleggingstarieven is weergegeven in  de overzichtstabel.

Historiek van de neerleggingskosten voor verenigingen en stichtingen