Centrale depositaris van de protesten

Sinds 1 september 2013 is de wettelijke opdracht als centrale depositaris van protesten overgenomen door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, in het kader van het "Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en van protesten". Voor meer informatie over de nieuwe procedure of de raadplegingsmodaliteiten kunt u contact opnemen met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.

Toepassing van de procedures bij protesten

De wettelijke opdracht van de Nationale Bank als centraliserende instantie van de protesten is verstreken na de inwerkingtreding van de nieuwe wetteksten op 1 september 2013.

Interbancaire transacties met handelspapier

Na de overname van de activiteit centrale verwerking van handelspapier door de banksector sedert 21 november 2011 blijft de Nationale Bank nog belast met een archiveringsopdracht:

  • het handelspapier dat vóór of op 21 november 2011 betaalbaar is, wordt bij de Nationale Bank in bewaring gegeven. Het wordt er ongeldig gemaakt na betaling en gearchiveerd gedurende de wettelijke periode van 10 jaar
  • het in bewaring gegeven handelspapier dat onbetaald of geprotesteerd blijft, wordt eveneens gedurende dezelfde periode gearchiveerd
  • volgende attesten kunnen enkel worden verkregen wanneer de aanvraag wordt ingediend door de financiële instelling van de trekker of de betrokkene en voor de effecten die uiterlijk op 21/11/2011 ter incasso worden aangeboden:
    • een "attest van betaling": de wisselbrief werd betaald op de incassodatum
    • een "attest van niet-betaling": de wisselbrief werd niet betaald op de incassodatum