CBSO applications - Opening hours

Belangrijk - important - wichtig

Filing en Sofista zijn op maandag 1 april 2019 niet beschikbaar als gevolg van de omschakeling naar een nieuw technisch protocol (Taxonomie 2019).

 

Filing et Sofista ne sont pas disponibles le lundi 1 avril 2019 suite au passage vers un nouveau protocole technique (Taxonomie 2019).

 

Filing and Sofista are not available on Monday 1 April 2019 due to a switch to a new technical protocol (Taxonomy 2019).

 

Filing und Sofista sind nicht verfügbar am Montag 1 April infolge der Umschaltung eines neues Protocol (Taxonomie 2019).