CBSO applications - Opening hours

De toepassingen van de Balanscentrale zijn doorlopend toegankelijk
behalve in geval van technisch onderhoud.

 

Les applications de la Centrale des bilans sont accessibles en permanence
sauf en cas de maintenance technique.

 

Die Applikationen der Bilanzzentrale sind permanent zugänglich
außer im Falle einer technischen Wartung.

 

The applications of the Central Balance Sheet Office are accessible at all times
except in case of technical maintenance.