Home » Blog » Mee aan tafel bij de Belgian Prime News

Mee aan tafel bij de Belgian Prime News

30 september 2022
Voorspellingen
Al zowat vijfentwintig jaar lang komen enkele NBB-collega’s eens per kwartaal samen met het Agentschap van de Schuld en de chief economists van Belgische en internationale banken. Tijdens een informele lunchmeeting bespreken we de economische en financiële stand van zaken. Neem je mee een kijkje achter de schermen?

Gedachtewisseling

De prime in Belgian Prime News verwijst naar de zogenoemde primary dealers in Belgisch overheidspapier: zij maken het gros van de deelnemers aan de vergadering uit. Die primary dealers zijn belangrijke tegenpartijen voor het Agentschap van de Schuld, dat instaat voor het beheer van de federale staatsschuld. Die laatste bedroeg in 2021 maar liefst 453 miljard euro en wordt vooral gefinancierd met bijvoorbeeld schatkistcertificaten en de bekende Staatsbon. Bij de uitgifte van die obligaties doet het Agentschap een beroep op financiële instellingen die de overheidsobligaties en schatkistcertificaten helpen plaatsen bij investeerders in binnen- of buitenland. Momenteel zijn er 13 erkende primary dealers. Daaronder zijn bekende Belgische namen zoals KBC bank en BNP Paribas Fortis maar er zijn ook heel wat buitenlandse investeringsbanken zoals Barclays en JP Morgan bij.

De driemaandelijkse vergadering is een ideale gelegenheid voor onze experts, de collega’s van het Agentschap en de economisten van de primary dealers om van gedachten te wisselen en inzichten te delen over de bredere economische en financiële context waarin de markten voor overheidspapier opereren. We bekijken en analyseren die immers allemaal door onze eigen bril en regelmatige contacten zijn dan ook erg verrijkend voor iedereen rond de tafel.

Een serieuze boterham

Jean Deboutte (Belga)
Jean Deboutte

Hoe ziet de agenda er concreet uit? Een van de primary dealers schetst ter inleiding de internationale economische context. Daarna geeft Jean Deboutte, directeur van het Agentschap van de Schuld, een overzicht van de specifieke situatie op de markt van het Belgisch overheidspapier. Tijdens de eerste vergadering van elk jaar, in maart, stelt hij het financieringsplan en de strategie voor het schuldbeheer voor het komende jaar voor. Tot slot gaat een van de NBB-collega’s of een economist van een Belgische primary dealer nader in op een actueel vraagstuk rond de Belgische economie. Tijdens dit alles is er natuurlijk ook ruimte voor vragen en discussie. Voor ons is de market intelligence ‘aan de bron’ erg nuttig en de buitenlandse deelnemers doen extra inzichten over de Belgische economie op.

Expertise

Laurence Boone (Belga)
Laurence Boone

Met de deelname van de chief economists van de private banken en onze eigen experts zit er heel wat economische knowhow rond de tafel. De gezichten veranderen regelmatig en soms zien we de deelnemers later terug in andere rollen. Zo nam Laurence Boone deel aan de Belgian Prime News vergaderingen toen ze tussen 2006 en 2010 bij Barclays werkte. In 2018 werd ze chief economist bij de OESO en sinds enkele weken staat ze bekend als de Franse staatssecretaris voor Europese Zaken.

Eens per jaar schuift trouwens ook de gouverneur van de NBB, Pierre Wunsch, mee aan tafel. Hij geeft er zijn kijk op de economische actualiteit en het beleid en doet inzichten op over hoe de economisten van de commerciële banken de economie lezen.

Niet enkel interne keuken

De vergadering levert ook input voor de online 'Belgian Prime News' publicatie, die een tweetal weken na de vergadering volgt, rond het einde van elk kwartaal. Intussen zijn we al toe aan de 97ste editie. Deze publicatie informeert professionele beleggers over het beheer van Belgisch overheidspapier maar is ook een actuele bron van informatie (bijvoorbeeld voor rating agencies, internationale instellingen of de pers) over de economische situatie in België, met aandacht voor conjuncturele en meer structurele ontwikkelingen.

Elke deelnemer bezorgt een voorspelling voor economische sleutelindicatoren zoals de bbp-groei, de inflatie, het begrotingstekort en de overheidsschuldratio.

Elke Belgian Prime News deelnemer bezorgt de Bank namelijk een voorspelling voor enkele economische sleutelindicatoren, zoals de bbp-groei, de inflatie, het begrotingstekort en de overheidsschuldratio. Ze voorspellen zowel de Belgische economie als die van het eurogebied en naast het lopende jaar worden ook de twee volgende jaren voorspeld. Op basis van alle antwoorden wordt een gemiddelde consensus forecast berekend, die in de publicatie wordt opgenomen. Dat geeft de lezer in één oogopslag een beeld over hoe professionele voorspellers de Belgische en Europese economie zien evolueren. Bovendien maken we sinds kort ook de onderliggende, meer gedetailleerde, gegevens beschikbaar als Excel-bijlage op de NBB-website. Wie dieper wil graven, kan daarmee aan de slag.

Veel onzekerheid

Uit de voorspellingen die de deelnemers in september instuurden blijkt dat ze de economische situatie minder positief inschatten dan in juni. Zowel voor België als het eurogebied werd voor volgend jaar de groei naar beneden herzien terwijl de inflatie opwaarts werd bijgesteld. Vergeleken met het eurogebied, zou in 2023 de Belgische groei wel beter standhouden en de inflatie lager uitvallen. De Belgische inflatie zou van 9,2 % dit jaar zakken tot 4,8 % volgend jaar en 2 % in 2024. De inflatie in het eurogebied, die de koers van het monetair beleid bepaalt, zou ook dalen van haar recordpeil van 8,2 % in 2022 naar 2,1 % in 2024. De onzekerheid rond deze voorspellingen is groot. Ter illustratie: voor volgend jaar wordt de economie van het eurogebied verwacht te krimpen met 0,1 % maar dat gemiddelde verhult erg verschillende verwachtingen waarbij de meest pessimistische deelnemer een krimp van 2,2 % verwacht en de meest rooskleurige voorspelling op 1,1 % groei rekent.

Meer hierover vind je in de laatste editie van Belgian Prime News!

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig alle nieuwe blogartikelen direct in je inbox.