Home » Blog » 25 jaar eenheid rond de euro

25 jaar eenheid rond de euro

24 mei 2023
Euro
De euro is meer dan een munt, zegt president Christine Lagarde. De euro is de sterkste vorm van Europese integratie en staat voor een verenigd Europa dat samenwerkt voor de bescherming en het welzijn van alle burgers. Door haar inzet voor prijsstabiliteit zal de ECB daar altijd een hoeksteen van zijn.

Op 1 juni 1998 werd de Europese Centrale Bank opgericht, ter voorbereiding van de invoering van de euro – ’s werelds grootste valutaomschakeling ooit. Op dat ogenblik was ik advocaat en ik herinner me hoe we naarstig werkten aan de herziening van contracten op basis van valutakoersen die weldra zouden verdwijnen. Kon de gemeenschappelijke munt echt werken? Vandaag, bij de viering van het 25-jarig bestaan van deze instelling, weten we dat de euro werkt en dat hij Europa dichter bij elkaar heeft gebracht.

In opdracht van de overheden van de Europese Unie beschermen we de euro. Samen met collega’s van de 20 nationale centrale banken in de muntunie zetten onze medewerkers in Frankfurt zich onophoudelijk in voor de vervulling van ons mandaat van prijsstabiliteit. Dat werk is van cruciaal belang voor de welvaart van de Europese burgers.

In de afgelopen 25 jaar hebben we negen nieuwe landen in het eurogebied verwelkomd, waardoor we van 11 naar 20 landen zijn gegaan. En we hebben nieuwe taken op ons genomen, waaronder het toezicht op de Europese banken. Vandaag is de euro de op één na belangrijkste valuta in het internationale monetaire stelsel, na de Amerikaanse dollar.

We hebben moeilijke momenten meegemaakt, en zowel economische hoogtepunten als dieptepunten. Maar onder leiding van mijn voorgangers Wim Duisenberg, Jean-Claude Trichet en Mario Draghi, heeft de ECB zich altijd gericht op het verstevigen van de fundamenten voor de toekomst van Europa door ons mandaat te vervullen.

De pandemie en de ongerechtvaardigde oorlog van Rusland tegen Oekraïne hebben aangetoond dat stabiliteit niet vanzelfsprekend is. En toenemende geopolitieke rivaliteit kan ertoe leiden dat de wereldeconomie in de toekomst volatieler wordt. In een wereld van onzekerheid is en blijft de ECB een betrouwbaar anker van stabiliteit.

We hebben laten zien dat we snel kunnen handelen en zelfs de grootste uitdagingen het hoofd kunnen bieden. Amper enkele maanden nadat ik president van de ECB werd, hebben we meteen op de pandemie gereageerd met een reeks maatregelen om de economie van het eurogebied in de meest acute fase te ondersteunen en deflatierisico’s te vermijden.

Vandaag tonen we dezelfde vastberadenheid bij het terugdringen van de inflatie. Na jaren van te lage inflatie is deze nu te hoog en dit zal nog te lang zo blijven. Dat holt de waarde van geld uit, vermindert de koopkracht en treft mensen en bedrijven in het hele eurogebied, vooral de meest kwetsbare groepen in onze samenleving.

Maar we zullen de inflatie weer naar onze doelstelling van 2% op middellange termijn brengen. Daarom hebben we de rentetarieven in een recordtempo verhoogd en zullen we deze tot een niveau brengen – en zo lang als nodig is op dat niveau houden – dat restrictief genoeg is om de inflatie tijdig naar onze doelstelling terug te brengen.

De recente gebeurtenissen in de banksector hebben ons eraan herinnerd dat het monetair beleid gebaat is bij een robuust bankenstelsel. Financiële stabiliteit is een basisvoorwaarde voor prijsstabiliteit en omgekeerd. Sinds 2014, toen we het bankentoezicht hebben overgenomen, zetten we ons in om de banken in het eurogebied gezond te houden. En de bankentoezichthouders, onder leiding van Andrea Enria, zullen zich blijven inzetten om ervoor te zorgen dat de banken goed gekapitaliseerd zijn en bestand zijn tegen veranderende omstandigheden, zodat ze kredieten aan bedrijven en huishoudens kunnen blijven verstrekken.

In de afgelopen kwarteeuw is onze monetaire unie vaak op de proef gesteld. We hebben crises meegemaakt die ons uit elkaar hadden kunnen drijven, denk aan de grote financiële crisis, de schuldencrisis of de pandemie. Maar elke keer zijn we er sterker uitgekomen. Op die innerlijke kracht moeten we nu voortbouwen.

In een meer onvoorspelbare wereld kan Europa op twee manieren schokbestendiger worden. Door de Europese kapitaalmarkten te integreren kunnen we meer mogelijkheden creëren voor investeringen in de groene en digitale sectoren, die zo cruciaal zijn om de toekomstige groei kracht bij te zetten. En door de bankenunie te voltooien, kunnen we ervoor zorgen dat de bankensector de risico’s bij toekomstige crises helpt te temperen in plaats van ze te versterken.

De voormalige voorzitter van het Europees Parlement Simone Veil heeft ooit gezegd dat ‘we een Europa nodig hebben dat in staat is tot solidariteit, onafhankelijkheid en samenwerking’. Dit vat goed samen wat de euro vertegenwoordigt. Uiteindelijk is de euro meer dan een munt. De euro is de sterkste vorm van Europese integratie en staat voor een verenigd Europa dat samenwerkt voor de bescherming en het welzijn van alle burgers.

De ECB zal daar altijd een hoeksteen van zijn.

Deze blogpost is als opiniestuk gepubliceerd in kranten van alle 20 landen van het eurogebied.

Deel dit artikel

Blijf op de hoogte

Ontvang regelmatig alle nieuwe blogartikelen direct in je inbox.