Belgische euromunten

De Belgische euromunten zijn initieel ontworpen door Jan Alfons Keustermans, directeur van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Turnhout. Er zijn drie series munten in omloop. Alle drie zijn wettig betaalmiddel.

De eerste serie toont koning Albert II in het binnengedeelte van de munt; in het buitengedeelte zijn het koninklijk monogram – een gekroonde hoofdletter "A" – en het jaar van uitgifte afgebeeld tussen twaalf sterren die Europa symboliseren.

In 2008 heeft België het ontwerp licht aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van de Europese Commissie. De munten van de tweede serie tonen eveneens koning Albert II, maar het koninklijk monogram en het jaar van uitgifte zijn nu afgebeeld in het binnengedeelte van de munt, net als het muntteken en de landencode voor België, "BE".

In 2014 gaf België een derde serie euromunten uit waarop koning Filip, zijn koninklijk monogram FP en de landencode voor België, BE, zijn afgebeeld. De munttekens staan aan weerszijden van het jaar van uitgifte. Dit ontwerp is van de hand van dhr. Luc Luycx, ontwerper bij de Koninklijke Munt van België.

De Belgische euromunten zijn initieel ontworpen door Jan Alfons Keustermans, directeur van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten in Turnhout. Er zijn drie series munten in omloop. Alle drie zijn wettig betaalmiddel.
 
De eerste serie toont koning Albert II in het binnengedeelte van de munt; in het buitengedeelte zijn het koninklijk monogram – een gekroonde hoofdletter "A" – en het jaar van uitgifte afgebeeld tussen twaalf sterren die Europa symboliseren.
 
In 2008 heeft België het ontwerp licht aangepast om te voldoen aan de richtlijnen van de Europese Commissie. De munten van de tweede serie tonen eveneens koning Albert II, maar het koninklijk monogram en het jaar van uitgifte zijn nu afgebeeld in het binnengedeelte van de munt, net als het muntteken en de landencode voor België, "BE".
 
In 2014 gaf België een derde serie euromunten uit waarop koning Filip, zijn koninklijk monogram FP en de landencode voor België, BE, zijn afgebeeld. De munttekens staan aan weerszijden van het jaar van uitgifte. Dit ontwerp is van de hand van dhr. Luc Luycx, ontwerper bij de Koninklijke Munt van België

€2

Randschrift op de munt van 2 euro: 2**, zesmaal herhaald, afwisselend rechtop en ondersteboven.


€1

 


50 cent

 


20 cent

 


10 cent

 


5 cent

 


2 cent

 


1 cent