Historiek

Na 170 jaar verdween de Belgische frank op 28 februari 2002.