Recycling van bankbiljetten

Kredietinstellingen en andere partijen die beroepshalve met contanten omgaan geven eurobankbiljetten pas weer uit aan hun cliënten (het zogenoemde “recyclen”) nadat zij deze bankbiljetten hebben gecontroleerd en vervalsingen, verdachte bankbiljetten en ongeschikte bankbiljetten uit omloop hebben genomen. Dit helpt garanderen dat vervalsingen snel worden ontdekt en aan de circulatie worden onttrokken, en dat de bankbiljetten in omloop van hoge kwaliteit zijn.

banknotes bags

Besluit ECB/2010/14 stelt de procedures vast die geldverwerkers in acht moeten nemen wanneer zij eurobankbiljetten op echtheid en geschiktheid controleren. 

Besluit ECB/2010/14 waarborgt dat kredietinstellingen en geldverwerkers eurobankbiljetten slechts dan opnieuw in omloop brengen als deze op zowel geschiktheid als echtheid zijn gecontroleerd. Deze controles kunnen worden uitgevoerd door: (i) een bankbiljettensorteermachine van een door een NCB van het Eurosysteem getest type, of (ii) daartoe opgeleide medewerkers. Bankbiljetten die machinaal gecontroleerd en goedgekeurd zijn, kunnen via geldautomaten of andere door de klant bediende machines opnieuw in omloop worden gebracht. Bankbiljetten die door daartoe opgeleide medewerkers zijn gecontroleerd, kunnen slechts via de balie worden uitgegeven.

Besluit ECB/2010/14 heeft geen betrekking op euromunten, aangezien deze niet onder de bevoegdheid van de ECB vallen.