Afbeeldingen van de bankbiljetten 

Afbeelding van eurobankbiljetten

Download afbeeldingen van bankbiljetten (72 dpi, zipped):

Scherpe (zogenoemde "high-resolution") afbeeldingen van bankbiljetten voor gebruikers die deze beroepshalve nodig hebben

Het toenemend gebruik van PC's en digitale beeldvormingssoftware voor het vervalsen van bankbiljetten vormt een bedreiging. Als antwoord daarop heeft de Central Bank Counterfeit Deterrence Group, een internationale groep van 27 centrale banken, een zogenoemd Counterfeit Deterrence System of CDS (systeem ter preventie van vervalsing) ontwikkeld dat voorkomt dat PC's en digitale beeldvormingssoftware afbeeldingen kunnen maken en reproduceren van beveiligde bankbiljetten.

Verschillende hardware- en softwareproducenten hebben dit systeem inmiddels op vrijwillige basis geïmplementeerd. Dit verhoogt de kans dat legitieme gebruikers van afbeeldingen van bankbiljetten gedurende hun werk met CDS in aanraking zullen komen.

Voor gebruikers die een legitiem belang hebben bij het reproduceren van afbeeldingen van eurobankbiljetten heeft de ECB digitale afbeeldingen (300 dpi; TIFF-formaat en met opdruk "Specimen") gemaakt die niet door het CDS worden herkend.

Voor het verkrijgen van deze afbeeldingen dient de gebruiker aan de volgende eisen te voldoen:
- hij/zij heeft de bankbiljetafbeeldingen beroepshalve nodig; - hij/zij is in het bezit van een PC of digitale beeldvormingssoftware die met CDS is uitgerust; en - hij/zij dient een Confidentiality Declaration (vertrouwelijkheidsverklaring) te ondertekenen.

Gelieve uw aanvraag voor de Confidentiality Declaration toe te sturen aan:

Vicente Ventura
Directorate Banknotes EUROPEAN CENTRAL BANK Kaiserstrasse 29 D-60311 Frankfurt am Main

E-mail: info@ecb.int