Biljetten

  • Er zijn zeven verschillende eurobankbiljetten: €5, €10, €20, €50, €100, €200 en €500.

  • Op de voorzijde van beide series eurobankbiljetten worden ramen en poorten getoond.

  • Download afbeeldingen van bankbiljetten

  • Meer dan tien jaar na de invoering van de eurobankbiljetten en euromunten is het Eurosysteem gestart met de uitgifte van een tweede serie eurobankbiljetten, de zogeheten Europa-serie.

  • In de eurobankbiljetten zijn verschillende echtheidskenmerken verwerkt om ze te beschermen tegen valsemunterij.

  • Om elke verwarring of elk kwaadwillig gebruik te vermijden, is de reproductie van bankbiljetten aan strikte regels onderworpen.

  • De professionele geldverwerkers zijn verplicht om alle ontvangen eurobankbiljetten en munten op hun echtheid te controleren voordat deze opnieuw in omloop worden gebracht, en te zorgen voor het detecteren van vervalsingen.