Opleidingen 'Controleren van een eurobankbiljet'

De Nationale Bank ondersteunt diverse vormen van opleiding inzake herkenning van valse en echte biljetten. Deze opleidingen richten zich tot professionele geldverwerkers, handelaars en al wie beroepshalve in aanraking komt met bankbiljetten.

Praktijksessies 'Echtheidskenmerken van eurobankbiljetten voor professionelen'

Wenst u als professional of als bedrijf de opleiding te vervolledigen met een praktijksessie, dan vormen de opleidingen verzorgd door de Nationale Bank het antwoord op uw behoefte. De praktijksessies worden gratis georganiseerd op locatie. Deze richten zich tot loketbedienden van banken, wisselkantoren of beursvennootschappen; kassier(ster)s van warenhuizen en andere winkelketens en al wie in aanraking komt met cash geld binnen de horeca en kleinhandel.

Inhoud van de praktijksessies

In anderhalf uur tijd leert u niet alleen de echtheidskenmerken van de eurobankbiljetten in detail controleren, u wordt ook uitgenodigd de verworven kennis uit te testen in de praktijk met geselecteerde biljettenvervalsingen. U ontvangt eveneens informatie over welke stappen u dient te ondernemen wanneer u een vermoedelijk vals biljet aangeboden wordt of - helaas - ontvangen heeft.

Wenst u als bedrijf een praktijksessie in uw lokalen? Dat kan, voor groepen van minimaal 12, maximaal 20 personen. U neemt desgevallend contact op met ons via onderstaande contactgegevens.