Met inkt bevlekte biljetten

Conform de geldende wetgeving worden geldtransporten in België beveiligd met behulp van intelligente systemen voor de neutralisatie van bankbiljetten (Intelligent banknote neutralisation systems - IBNS).

Deze antidiefstalkoffers maken de bankbiljetten onbruikbaar door ze met inkt te besmeuren wanneer onbevoegden ze openbreken of daartoe een poging ondernemen. Het gebruik van intelligente koffers is dus een preventieve maatregel die moet voorkomen dat criminelen buit maken bij hun misdrijf. Zo wordt het risico verkleind dat handelaars of andere professionele cashgebruikers het slachtoffer worden van een misdrijf. 

Opgelet

Een met inkt bevlekt biljet werd waarschijnlijk gestolen, aanvaard het in geen geval!

Bevlekte biljetten zijn niet inwisselbaar bij commerciële banken, noch bij de Nationale Bank van België!