Het aantal valse eurobiljetten die in België uit omloop worden genomen, is in 2021 licht gedaald

Het aantal valse bankbiljetten die in België worden ontdekt (vooral door de banken en de geldtransporteurs) is in 2021 opnieuw gedaald. De in 2016 begonnen neerwaartse tendens hield dus ook vorig jaar aan. In totaal werden 15 759 vervalste bankbiljetten in de loop van 2021 aan de omloop onttrokken, dat is een daling met 9 % ten opzichte van het voorgaande jaar. De vermindering is echter kleiner dan het voorgaande jaar, toen 32 % minder valse bankbiljetten werden ingetrokken dan in 2019.

De coronacrisis kan die ontwikkeling deels verklaren. Het betalingsvolume nam immers sterk af, ongeacht het betaalmiddel, waardoor ook het aantal ontdekte valse bankbiljetten terugliep. 

Niettemin steeg het aantal vervalste bankbiljetten van 20 euro van 4 570 coupures tot 5 788, of 26,65 % meer. Samen met het biljet van 50 euro wordt die coupure nog altijd het vaakst nagemaakt in België.
De valse bankbiljetten van 20 euro maken 36,73 % van het totale aantal vervalsingen uit, tegen 40,07 % voor de valse bankbiljetten van 50 euro. Die twee coupures samen vertegenwoordigen 76,8 % van alle namaakbiljetten die in 2021 uit omloop werden genomen.

euro 5 10 20 50 100 200 500
Totaal
aantal 238 1.453 5.788 6.314 1.672 106 188 15.759
pct. 1,51 % 9,22 %

36,73 %

40,07 % 10,61 % 0,67 % 1,19 % 100,00 %

Het aantal valse bankbiljetten in omloop blijft zeer beperkt in vergelijking met het aantal echte biljetten. Voor het eurogebied wordt het aantal valse bankbiljetten per miljoen bankbiljetten in omloop op 12 geraamd. Dat cijfer is historisch gezien zeer laag.

Het risico om te worden geconfronteerd met valse bankbiljetten is dus zeer gering, temeer omdat het maar enkele seconden vergt om de echtheid van een bankbiljet te controleren door te 'voelen, kijken en kantelen'. Verdachte bankbiljetten zijn aldus gemakkelijk en snel op te sporen. De namaak van biljetten wordt daardoor ook ontmoedigd.

De nieuwe serie eurobankbiljetten, de zogenoemde Europa-serie, beschikt ook nog over efficiëntere veiligheidskenmerken. Deze zorgen voor een nog betere bestrijding van namaak. Ze vergemakkelijken tevens de echtheidscontrole.
De Nationale Bank werkt nauw met de federale politie samen om valsemunterij te bestrijden. De Nationale Bank organiseert zelf gratis praktische opleidingen over de herkenning van de veiligheidskenmerken van de eurobankbiljetten voor alle professionele cashgebruikers : handelaars, kassiers, loketbedienden en scholen.