Het aantal valse eurobiljetten die in België uit omloop worden genomen, is opnieuw gedaald in 2023

Het aantal valse bankbiljetten die in België worden ontdekt (vooral door de banken en de geldtransporteurs) is in 2023 opnieuw gedaald. De in 2016 begonnen neerwaartse tendens hield dus ook vorig jaar aan. In totaal werden 11 056 vervalste bankbiljetten in de loop van 2023 aan de omloop onttrokken, dat is een daling met 8 % ten opzichte van het voorgaande jaar.

De coupures van 20 euro (35 %) en 50 euro (38 %) worden nog altijd het vaakst nagemaakt in België.

euro 5 10 20 50 100 200 500 Andere
Totaal
aantal 202 991 3.886 4.221 1.397 151 207 1 11.056
pct. 1,83 % 8,96 % 35,15 % 38,18 % 12,64 % 1,37 % 1,87 % 0,01 % 100,00 %

Het aantal valse bankbiljetten in omloop blijft zeer beperkt in vergelijking met het aantal echte biljetten. Voor het eurogebied wordt het aantal valse bankbiljetten per miljoen bankbiljetten in omloop op 16 geraamd. Ondanks een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar blijft dat cijfer zeer laag.

Het risico om te worden geconfronteerd met valse bankbiljetten is dus zeer gering, temeer omdat het maar enkele seconden vergt om de echtheid van een bankbiljet te controleren door te 'voelen, kijken en kantelen'. Verdachte bankbiljetten zijn aldus gemakkelijk en snel op te sporen. De namaak van biljetten wordt daardoor ook ontmoedigd.

De eurobankbiljetten beschikken over unieke veiligheidskenmerken. Die vergemakkelijken de echtheidscontrole en zorgen voor een perfecte bestrijding van namaak.

De Nationale Bank werkt nauw met de federale politie samen om valsemunterij te bestrijden. De Nationale Bank organiseert zelf gratis praktische opleidingen over de herkenning van de veiligheidskenmerken van de eurobankbiljetten voor alle professionele cashgebruikers: handelaars, kassiers, loketbedienden en scholen.