Het aantal in België uit omloop genomen valse eurobiljetten is opnieuw verminderd in het eerste semester van 2019

Het aantal valse biljetten dat in België in omloop gevonden wordt, is opnieuw gedaald in 2019. De dalende trend die in 2016 startte zette zich dus ook vorig jaar verder. In totaal werden er 13 013 valse biljetten uit omloop genomen in het eerste semester van 2019 (een daling van 12,48 % tegenover het voorgaande semester).

De twee meest vervalste coupures in België blijven die van 20 en 50 euro. De valse 20 eurobiljetten zijn goed voor 29,41 % van het totale aantal valse biljetten, terwijl de valse 50 eurobiljetten 56,12 % vertegenwoordigen. Samen maken die twee 85,53 % uit van alle valse biljetten die uit omloop werden genomen in het eerste semester van 2019.

euro 5 10 20 50 100 200 500
Totaal
aantal 57 104 3.827 7.303 1.512 53 157 13.013
pct. 0,44 % 0,80 %

29,41 %

56,12 % 11,62 % 0,41 % 1,21 % 100,00 %

Het aantal valse biljetten blijft zeer beperkt in vergelijking met aantal echte bankbiljetten in omloop. In het eurogebied zijn naar schatting 24 biljetten per miljoen biljetten in omloop vals.

De kans dat men met valse biljetten wordt geconfronteerd is dus klein, temeer daar de echtheid van een biljet controleren slechts enkele seconden vergt met de “voelen, kijken, kantelen"-methode. Verdachte biljetten kunnen zo heel eenvoudig vlug worden opgespoord. Tegelijkertijd wordt valsmunterij er door ontmoedigd.

De nieuwe reeks eurobiljetten, de Europa-reeks, is bovendien voorzien van nog performantere veiligheidskenmerken. Deze bieden nog beter weerstand tegen namaak. Ze vergemakkelijken ook de echtheidscontrole.

De Nationale Bank werkt nauw samen met de Federale Politie in de strijd tegen de valsemunterij. Zélf organiseert de Nationale Bank sinds 2010 gratis praktische opleidingssessies over het herkennen van de echtheidskenmerken van eurobankbiljetten voor al wie beroepsmatig met cash geld te maken heeft: winkeliers, kassamedewerkers, loketbedienden alsook voor scholen.

Deze opleidingen worden gegeven door medewerkers van de NBB bij de bedrijven of instellingen zelf. Inschrijven kan via de website.