Het aantal in België uit omloop genomen valse eurobiljetten is in de loop van 2020 opnieuw verminderd

Het aantal valse biljetten dat in België in omloop gevonden wordt (voornamelijk door banken en geldtransporteurs), is in 2020 opnieuw gedaald. De dalende trend die in 2016 startte, zette zich dus ook vorig jaar voort. In totaal werden er 17 318 valse biljetten uit omloop genomen in de loop van 2020, dat is een daling met 32 % tegenover het voorgaande jaar. De COVID‑19‑crisis kan die ontwikkeling deels verklaren. Het volume van de betalingen is immers, ongeacht het betaalmiddel, fors gedaald. Dit had ook een sterke afname van de opgespoorde valse bankbiljetten tot gevolg.

De twee meest vervalste coupures in België blijven die van 20 en 50 euro. De valse 20-eurobiljetten zijn goed voor 26,39 % van het totale aantal valse biljetten, terwijl de valse 50-eurobiljetten 42,40 % vertegenwoordigen. Die twee coupures samen maken 68,79 % uit van alle valse biljetten die uit omloop werden genomen in 2020.

euro 5 10 20 50 100 200 500
Totaal
aantal 279 2.964 4.570 7.342 1.284 452 427 17.318
pct. 1,61 % 17,12 %

26,39 %

42,40 % 7,41 % 2,61 % 2,47 % 100,00 %

Het aantal valse biljetten in omloop blijft zeer beperkt in vergelijking met het aantal echte bankbiljetten. In het eurogebied zijn naar schatting 17 biljetten per miljoen biljetten in omloop vals. Dat is een historisch laag cijfer.

De kans dat men met valse biljetten wordt geconfronteerd is dus klein, temeer omdat de controle van de echtheid van een biljet slechts enkele seconden vergt met de ‘voelen, kijken, kantelen’-methode. Verdachte biljetten kunnen zo heel eenvoudig vlug worden opgespoord. Tegelijkertijd wordt valsmunterij zo ontmoedigd.

De nieuwe reeks eurobiljetten, de Europa-reeks, beschikt bovendien over nog performantere veiligheidskenmerken. Daardoor zijn ze nog beter bestand tegen namaak. Ze vergemakkelijken ook de echtheidscontrole.

De Nationale Bank werkt nauw samen met de Federale Politie in de strijd tegen de valsemunterij. Zélf organiseert de Nationale Bank sinds 2010 gratis praktische opleidingssessies over de echtheidskenmerken van eurobankbiljetten voor al wie beroepsmatig met cash geld te maken heeft: winkeliers, kassamedewerkers, loketbedienden en scholen.