Het aantal in België uit omloop genomen valse eurobiljetten is opnieuw verminderd in het tweede semester van 2019

Het aantal valse biljetten dat in België in omloop gevonden wordt (voornamelijk door banken en geldtransporteurs), is opnieuw gedaald in 2019. De dalende trend die in 2016 startte, zette zich dus ook vorig jaar verder. In totaal werden er 12 507 valse biljetten uit omloop genomen in het tweede semester van 2019, dat is een daling van 3,88 % tegenover het voorgaande semester).

De twee meest vervalste coupures in België blijven die van 20 en 50 euro. De valse 20-eurobiljetten zijn goed voor 27,80 % van het totale aantal valse biljetten, terwijl de valse 50-eurobiljetten 49,73 % vertegenwoordigen. Samen maken die twee 77,53 % uit van alle valse biljetten die uit omloop werden genomen in het tweede semester van 2019.

euro 5 10 20 50 100 200 500
Totaal
aantal 244 1.237 3.477 6.220 930 302 97 12.507
pct. 1,95 % 8,89 %

27,80 %

49,73 % 7,44 % 2,41 % 0,78 % 100,00 %

Het aantal valse biljetten in omloop blijft zeer beperkt in vergelijking met het aantal echte bankbiljetten. In het eurogebied zijn naar schatting 24 biljetten per miljoen biljetten in omloop vals. Dat is het laagste cijfer in 15 jaar tijd.

Door de COVID-19-crisis is het aantal betalingen, ongeacht het betaalmiddel, sterk gedaald, en bijgevolg werden ook minder valse biljetten opgespoord. Daarom denken we dat de cijfers van het eerste semester van 2020 niet relevant zijn. Ondertussen neemt het aantal betalingen opnieuw toe en wordt er terug meer contant betaald. We zullen de jaarcijfers voor 2020 zeker publiceren.

De kans dat men met valse biljetten wordt geconfronteerd is dus klein, temeer omdat de controle van de echtheid van een biljet slechts enkele seconden vergt met de ‘voelen, kijken, kantelen’-methode. Verdachte biljetten kunnen zo heel eenvoudig vlug worden opgespoord. Tegelijkertijd wordt valsmunterij zo ontmoedigd.

De nieuwe reeks eurobiljetten, de Europa-reeks, is bovendien voorzien van nog performantere veiligheidskenmerken. Deze bieden nog beter weerstand tegen namaak. Ze vergemakkelijken ook de echtheidscontrole.

De Nationale Bank werkt nauw samen met de Federale Politie in de strijd tegen de valsemunterij. Zélf organiseert de Nationale Bank sinds 2010 gratis praktische opleidingssessies over de echtheidskenmerken van eurobankbiljetten voor al wie beroepsmatig met cash geld te maken heeft: winkeliers, kassamedewerkers, loketbedienden en scholen.

Deze lessen worden gegeven door medewerkers van de NBB bij de bedrijven of instellingen zelf. Inschrijven kan via de website.