Het aantal in België uit omloop genomen valse eurobiljetten is opnieuw verminderd in het tweede semester van 2018

Het aantal valse biljetten dat in België in omloop gevonden wordt, is opnieuw gedaald in 2018. De dalende trend die in 2016 startte zette zich dus ook vorig jaar verder. In totaal werden er 14 868 valse biljetten uit omloop genomen in het tweede semester van 2018 (tegenover 15 399 een jaar eerder).

De twee meest vervalste coupures in België blijven die van 20 en 50 euro. De valse 20 eurobiljetten zijn goed voor 20,97 % van het totale aantal valse biljetten, terwijl de valse 50 eurobiljetten 67,23 % vertegenwoordigen. Samen maken die twee 88,20 % uit van alle valse biljetten die uit omloop werden genomen in het tweede semester van 2018.

euro 5 10 20 50 100 200 500
Totaal
aantal 57 93 3.118 9.996 1.473 53 78 14.868
pct. 0,38 % 0,63 %

20,97 %

67,23 % 9,91 % 0,36 % 0,52 % 100,00 %

Het aantal valse biljetten blijft zeer beperkt in vergelijking met aantal echte bankbiljetten in omloop. In het eurogebied zijn naar schatting 26 biljetten per miljoen biljetten in omloop vals.

De kans dat men met valse biljetten wordt geconfronteerd is dus klein, temeer daar de echtheid van een biljet controleren slechts enkele seconden vergt met de “voelen, kijken, kantelen"-methode. Verdachte biljetten kunnen zo heel eenvoudig vlug worden opgespoord. Tegelijkertijd wordt valsmunterij er door ontmoedigd.

De nieuwe reeks eurobiljetten, de Europa-reeks, is bovendien voorzien van nog performantere veiligheidskenmerken. Deze bieden nog beter weerstand tegen namaak. Ze vergemakkelijken ook de echtheidscontrole.

De Nationale Bank werkt nauw samen met de Federale Politie in de strijd tegen de valsemunterij. Zélf organiseert de Nationale Bank sinds 2010 gratis praktische opleidingssessies over het herkennen van de echtheidskenmerken van eurobankbiljetten voor al wie beroepsmatig met cash geld te maken heeft: winkeliers, kassamedewerkers, loketbedienden alsook voor scholen.

Deze opleidingen worden gegeven door medewerkers van de NBB bij de bedrijven of instellingen zelf. Inschrijven kan via de website.