WIROW FIN' Markets - Current accounts (toepassing actief t/m 23 oktober 2020)

De Nationale Bank biedt haar rekeninghouders een thesaurietoepassing aan die de gebruiker toelaat om zijn rekeningen-courant en kredieten op te volgen. De toegang tot deze toepassing verloopt via het internet en is gebaseerd op een elektronisch certificaat. WIROW FIN’Markets vormt het gegevensplatform van het departement Financiële Markten.

Waarom WIROW?

Een actief beheer beheer van de rekeningen-courant, de kredieten en waarborgen aangehouden bij de Nationale Bank van België is van toenemend belang voor financiële en overheidsinstellingen. Met de thesaurietoepassing WIROW FIN'Markets biedt de Nationale Bank de mogelijkheid aan iedere gebruiker om op een eenvoudige manier zijn verrichtingen in rekeningen-courant, kredieten en waarborgen te raadplegen. Deze functies zijn opgenomen in de verschillende modules van de toepassing.

Toegang tot WIROW

Contract en Agreement letter

Een eerste stap voor toegang tot de toepassing WIROW FIN'Markets is het afsluiten van een contract met de NBB. Dit contract bepaalt de modaliteiten en de kostprijs voor het gebruik van de toepassing WIROW FIN'Markets. Tevens wordt u verzocht de agreement letter te vervolledigen. Hierin moet u aanduiden tot welke modules u toegang wenst te krijgen. Voor meer details en het afsluiten van het contract kunt u contact opnemen met de NBB op het nummer 02/221 43 68.

Certificaat

Nadat de gebruiker het contract met de NBB heeft afgesloten kan hij de nodige certificaten aanvragen. Elk certificaat draagt een uniek nummer, NUIN genaamd (National Bank Unique Identification Number).

Voor elk certificaat zal de NBB een administratieve kost aanrekenen zoals gestipuleerd in het contract.

Een certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar. Na 5 jaar moet het certificaat hernieuwd worden. De gebruiker zal hiervan tijdig verwittigd worden door de NBB.

Procedure

De procedure voor het aanvragen van de elektronische certificaten vindt u terug in onderstaand document:

Procedure voor het aanvragen van een certificaat WIROW FIN'Markets 

Aanvraagformulieren

Om een certificaat te verkrijgen, moet de aanvrager onderstaande documenten invullen:

Vervolgens stuurt de aanvrager deze, geldig getekend, terug naar:

Nationale Bank van België                                                                                                
Dienst Betalingen & effecten                                                       
TARGET2 Helpdesk 
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel

Beschikbaar stellen van het certificaat (NUIN)

Het paswoord en de activatiecode worden, via secure mail, gestuurd naar het emailadres dat vermeld is in het document: “Aanvraag van een Elektronisch Certificaat WIROW FIN’MARKETS”.

Enrolment procedure

Via deze procedure zal de gebruiker zijn certificaat WIROW FIN'Markets, dat toegang verleent tot de toepassing WIROW FIN'Markets, aanmaken.

In het document Aanmaken van een certificaat WIROW FIN'Markets - Handleiding vindt u de beschrijving van de enrolment procedure.

Toegang tot de enrollment toepassing

Schrapping van een certificaat

Een gebruiker die zijn certificaat WIROW FIN'Markets niet langer wenst te gebruiken, stuurt het formulier schrapping NUIN, geldig getekend, terug naar:

Nationale Bank van België
Dienst Betalingen & effecten
TARGET2 Helpdesk
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel                                      

Op basis van dit document zal de NBB de NUIN schrappen, waardoor de gebruiker via deze NUIN niet langer toegang zal hebben tot de toepassing WIROW FIN'Markets.

Technische vereisten

De minimale technische vereisten voor het operating system zijn NT4 SP6a (workstation of server edition) of Win2000 SP2 (Professional of server edition) en voor de browser minimaal Internet Explorer versie 6 SP1.

Na het succesvol doorlopen van bovenstaande stappen, heeft de gebruiker toegang tot de toepassing WIROW FIN'Markets. De toegang tot de toepassing is mogelijk via onderstaande hyperlink.

Toegang tot WIROW FIN'Markets via Internet/Extranet

 

Hernieuwing certificaat

Het certificaat WIROW FIN'Markets, verbonden aan uw NUIN heeft wegens veiligheidsredenen een beperkte levensduur. Hierdoor dient dit certificaat om de 5 jaar te worden vernieuwd. De NBB volgt de geldigheidsduur van het certificaat op en verwittigt de gebruiker ongeveer 2 maanden voor het verstrijken van het certificaat.

Om het certificaat te hernieuwen dient u de procedure voor de hernieuwing van een certificaat WIROW FIN'Markets te volgen.

Indien u de initiële Activation Code, ontvangen van de NBB, niet meer in uw bezit hebt, en/of u het door u ingestelde paswoord niet meer kent, dient u een nieuwe activation code en/of paswoord aan te vragen. U kunt dit doen via het formulier Aanvraag van een nieuwe activation code/paswoord.

Bij eventuele vragen en/of problemen kunt u steeds contact opnemen met de TARGET2 Helpdesk (target2.helpdesk@nbb.be of 02 221 20 45).