WIROW FIN’Markets – Credit & Collateral

De Nationale Bank biedt haar rekeninghouders een toepassing aan, WIROW FIN’Markets - Credit & Collateral, die de gebruiker toelaat om zijn kredieten en waarborgen aangehouden bij de Nationale Bank van België op te volgen. De gegevens zijn gebaseerd op het interne Euro Collateral Management System (ECMS) van de NBB. De toegang tot deze toepassing verloopt via het internet via een VPN-netwerk en is beveiligd met een token en passwoord.

Waarom WIROW?

Een actief beheer van de kredieten en waarborgen aangehouden bij de Nationale Bank van België is van groot belang voor financiële en overheidsinstellingen. Met de toepassing WIROW FIN'Markets - Credit & Collateral biedt de Nationale Bank de mogelijkheid aan iedere gebruiker om op een eenvoudige manier zijn kredieten en waarborgen in realtime te raadplegen.

Toegang tot WIROW

Contract 

Een eerste stap voor toegang tot de toepassing WIROW FIN'Markets - Credit & Collateral is het afsluiten van een contract met de NBB. Dit contract bepaalt de modaliteiten voor het gebruik van de toepassing WIROW FIN'Markets - Credit & Collateral. Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van de toepassing. Voor meer details en over het afsluiten van het contract kunt u contact opnemen met de NBB – Back Office op het nummer 02/221 20 64 of via email (backoffice@nbb.be).

Toegang met een token

Nadat de gebruiker het contract met de NBB heeft afgesloten zal hij de nodige documentatie en tokens ontvangen om te kunnen aanloggen in WIROW FIN'Markets - Credit & Collateral.

Het beheer van de toegangen van deze applicatie wordt gedaan door de dienst Betalingen & Effecten – Client Relations Management. Aanmelden op de toepassing gebeurt via two-factor authentication. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een RSA-token. Per instelling zullen er, na het ondertekenen van het contract en bevestiging van de aanwezigheid van een VPN-netwerk tussen de instelling en de NBB, drie tokens worden verdeeld.

De instelling duidt voor iedere token een trusted agent aan (bij voorkeur zijn dit business mensen, geen VPN of netwerkmensen), deze zullen verantwoordelijk zijn voor

  • De communicatie tussen de instelling en de NBB
  • De tokens binnen de instelling

Documenten:

Beëindiging van het contract

Een gebruiker die niet langer gebruik wil maken van WIROW FIN'Markets - Credit & Collateral neemt contact op met de Credit and Collateral Unit van de Nationale Bank van België.

Contactgegevens: backoffice@nbb.be of  +32 2 221 20 64

Technische vereisten

De minimale technische vereisten voor het operating system zijn Windows 10 en voor de browser minimaal Internet Explorer versie 11. De andere browers (Edge, Chrome, Firefox) worden niet ondersteund.

De toegang moet verlopen via een geïnstalleerde VPN-verbinding tussen het instituut van de cliënt en de Nationale Bank van België.

Na het succesvol doorlopen van bovenstaande stappen, heeft de gebruiker toegang tot de toepassing WIROW FIN'Markets - Credit & Collateral. De toegang tot de toepassing is mogelijk via onderstaande hyperlink.