TARGET2

TARGET2, voluit Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer system, is het RTGS-systeem dat door het Eurosysteem wordt aangeboden. Het wordt gebruikt voor de vereffening in euro van centralebankoperaties, voornamelijk gerelateerd aan de monetaire politiek, voor grote interbancaire transfers, klantenoperaties en de vereffening van randsystemen. Kenmerkend voor TARGET2 zijn de verwerking in real-time, de vereffening in centralebankgeld en de onmiddellijke finaliteit.

TARGET2: The Eurosystem's real-time gross settlement system (subtitled)

Inleiding

In een moderne economie is het belangrijk dat geldverkeer veilig en efficiënt verloopt. Voor vlot verkeer is een betrouwbare infrastructuur nodig die toelaat dat banken geld naar elkaar kunnen overschrijven in real time. We spreken daarbij over real-time gross settlement (RTGS).

Vanaf 1999 gebruikte men hiervoor het TARGET-platform, dat berustte op de lokale RTGS-systemen van elk land. Aangezien een vlotte werking van de betalingssystemen en marktinfrastructuren een belangrijk instrument is voor het Eurosysteem om de financiële stabiliteit in de Eurozone te bewaren, werd besloten een gecentraliseerd technisch platform voor real-time gross settlement te ontwikkelen. Daartoe bouwden drie centrale banken van het Eurosysteem (Banca d'Italia, Banque de France en Deutsche Bundesbank) het TARGET2-platform. Zij beheren sinds 2008 dit platform in naam van het Eurosysteem.

TARGET2 komt tegemoet aan drie belangrijke doelstellingen van het Eurosysteem:

  • Een veilig en betrouwbaar mechanisme voorzien voor de vereffening van (interbancaire en andere) RTGS-overschrijvingen in euro;
  • De efficiëntie van grensoverschrijdende betalingen in de Eurozone verhogen;
  • Een platform bieden voor de implementatie van de monetaire politiek van het Eurosysteem door de vereffening van centralebankoperaties.

Bijna 1800 banken zijn rechtstreekse deelnemer aan TARGET2. Ze gebruiken het platform voor verrichtingen in Euro, voor eigen rekening en voor hun klanten. Daarnaast vertegenwoordigen zij andere financiële instellingen, die niet rechtstreeks op TARGET2 aangesloten zijn. Dankzij de diensten die de rechtstreekse deelnemers aan die financiële instellingen aanbieden, zijn wereldwijd meer dan 55000 banken bereikbaar via TARGET2.

De voordelen van TARGET2

Het TARGET2-systeem:

  • integreert performante instrumenten voor het beheer en de optimalisering van liquiditeiten;
  • levert geharmoniseerde diensten door het gebruik van een unieke interface;
  • laat een hoge kostendekkingsgraad en een voordelige unieke tarifering toe;
  • bevordert de integratie van nieuwe lidstaten in de eurozone;
  • beantwoordt aan zéér hoge eisen inzake stabiliteit en business continuity.

De rol van de NBB

De Nationale bank van België vormt de wettelijke tegenpartij van de Belgische banken die rechtstreeks aan TARGET2 deelnemen. Voor de deelnemers aan de Belgische component van TARGET2 (TARGET2-BE) blijft de Nationale Bank van België dus hun gesprekpartner voor alles wat TARGET2 betreft. Daarnaast heeft de NBB ook een belangrijke operationele rol voor de Belgische deelnemers van TARGET2: het openen van rekeningen, monitoring van de transacties, uitvoeren van operaties voor monetaire politiek en de banken bijstaan bij problemen.

De TARGET2-openingsdagen

TARGET2 is alle werkdagen open van 7 tot 18 uur, behalve op Nieuwjaar, Goede Vrijdag, Pasen, paasmaandag, het Feest van de Arbeid (1 mei), Kerstmis en tweede kerstdag (25 en 26 december).

Enkel voor professionele gebruikers