TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

What is TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)?

Inleiding

TARGET Instant Payments Settlement (TIPS) is een nieuwe marktinfrastructuur die het mogelijk maakt om het hele jaar door, de klok rond, in real time fondsen over te maken. TIPS is ontwikkeld als een een uitbreiding van TARGET2 en laat burgers en bedrijven toe om in slechts enkele seconden geld naar elkaar over te schrijven. Betalingen in TIPS worden vereffend in centralebankgeld.

Het Eurosysteem heeft TIPS geïntroduceerd als pan-Europese oplossing om bereikbaarheid over heel Europa te bewerkstelligen. Daartoe is TIPS gebaseerd op het SEPA Instant Credit Transfer (SCT Inst) schema – een schema voor pan-Europese instant betalingen.

TIPS is live sinds 30 november 2018.

Hoe werkt TIPS?

TIPS biedt finale, onherroepelijke en onverwijlde vereffening van betalingen in euro op een 24/7/365 basis. Deelnemende betaalproviders kunnen specifieke cashrekeningen (TIPS DCA’s) openen in de boeken van hun respectieve centrale bank. De Nationale Bank van België zal Belgische TIPS deelnemers bijstaan bij de opening en het beheer van hun TIPS DCA(s). Tijdens de openingsuren van TARGET2 kunnen deelnemers geld transfereren van hun RTGS-rekening in de Payment Module (PM) van het Single Shared Platform van TARGET2 om zodoende voldoende liquiditeit op hun TIPS DCA te voorzien voor de onafgebroken vereffening van instant betalingen.

Aangezien vereffening in TIPS gebeurt in centralebankgeld, geldt als vereiste voor de deelname aan TIPS dat men in aanmerking komt voor de toegang tot centralbankgeld. Om deze reden zijn de noodzakelijke vereisten waaraan een instelling moet voldoen om een TIPS-rekening in Euro te openen, dezelfde als voor de deelname aan TARGET2-BE

Vereffening van een instant betaling

 1. Een deelnemer stuurt een SCT Inst betalingsbericht naar TIPS.
 2. TIPS valideert het bericht en reserveert het over te schrijven bedrag.
 3. TIPS stuurt het betalingsbericht ter aanvaarding door naar de ontvangende deelnemer.
 4. De ontvanger stuurt een positief antwoord naar TIPS.
 5. TIPS vereffent de betaling.
 6. TIPS bevestigt de betaling aan de versturende deelnemer.
 7. TIPS bevestigt de betaling aan de ontvangende deelnemer.

TIPS is gestoeld op een moderne en vooruitstrevende technische oplossing die specifiek ontwikkeld is voor het vereffenen van instant betalingen. De nieuwe technische oplossing is ontworpen om:

 • een end-to-end verwerkingstijd van 10 seconden of minder te garanderen
 • de verwachte hoge volumes van betalingen te verwerken en tegemoet te komen aan schaalbaarheidsvereisten
 • de klok rond beschikbaar te zijn zonder onderhoudsblokken
 • aanpassingen te doen zonder de service te onderbreken
 • geen bovenlimiet qua transactiebedrag te hanteren

Andere valuta in TIPS

Andere deviezen dan de Euro kunnen gebruikt worden voor vereffening in TIPS op voorwaarde dat de uitgevende centrale bank zich heeft aangesloten op het TIPS platform en de bereid is haar devies hiervoor aan te bieden.

Enkel voor professionele gebruikers