TARGET Consolidatie

Inleiding

De technologische evolutie in de financiële wereld is de laatste jaren in een stroomversnelling terechtgekomen en om de wijzigende eisen van de markt tegemoet te komen, heeft het Eurosysteem een project gelanceerd om TARGET2 en T2S te consolideren, zowel op technisch als op functioneel vlak. Het nieuwe geconsolideerde platform zal een state-of-the-art set van marktinfrastructuren aanbieden waaronder een nieuw RTGS systeem en een geoptimaliseerd beheer van liquiditeiten over alle TARGET Services heen. De geconsolideerde TARGET Services zullen ontworpen worden om te functioneren op basis van de ISO20022 standaard voor berichten en zullen voldoen aan de meest recente cyber resilience directieven. De go-live van de services is voorzien voor november 2021. 

Hoe zullen de geconsolideerde TARGET Services eruitzien?

De TARGET Services familie zal bestaan uit een Central Liquidity Management Module, een nieuw RTGS system, TARGET2-Securities en TARGET Instant Payment Settlement (TIPS).

Overzicht van de geconsolideerde TARGET Services. —

 

De Central Liquidity Management (CLM) zal de draaischijf zijn van alle liquiditeit in de services en zodoende een deelnemer de mogelijkheid geven om hun centralebankgeld te over alle services heen te monitoren, beheren en transfereren. Daartoe kan een deelnemer een main cash account openen in de boeken van hun respectieve nationale centrale bank. Op deze rekening zullen zij alle centralebank-operaties vereffenen, hun (optionele) kredietlijn beheren en geld overschrijven van en naar de andere services (RTGS, T2S, TIPS).

RTGS verzorgt de vereffening van real-time interbancaire en klantenoverschrijvingen en randsysteemtransacties. Een Party mag meer dan één specifieke RTGS cash rekening (DCA) openen voor bepaalde doeleinden, afhankelijk van haar business noden (bijvoorbeeld voor randsysteemtransacties of voor de betalingen van een bijkantoor). De vereffening van betalingen en randsysteemtransacties zal ongewijzigd blijven of verbeterd worden vergeleken met de uitvoering en het niveau van dienstverlening in TARGET2 (d.w.z. reserveringen voor bepaalde doeleinden, prioritaire betalingen en algoritmes voor een geoptimaliseerde uitvoering van betalingen).

Kredietinstellingen die onderworpen zijn aan de minimum reserveverplichting zullen de gecombineerde liquiditeit op hun main cash account in de CLM en op hun specifieke cash rekeningen in de RTGS, T2S en TIPS services kunnen gebruiken om deze vereiste te vervullen.

Naast deze services bevat de consolidatie ook een reeks gemeenschappelijke compenenten met functies die gedeeld worden door CLM, RTGS, T2S en TIPS. De Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway (ESMIG) verzekert een veilige toegang naar de TARGET Services zonder één bepaalde network services provider op te leggen aan de deelnemers. De Common Reference Data Management (CRDM) zal gebruikt worden om de basisgegevens (BIC codes, naam, adres,…) voor de services in te geven en te beheren. Daarnaast zal e rook een Billing component zijn voor de facturatie, een Data Warehouse en een Legal Archiving component.

Een meer gedetailleerd overzicht van de consolidatie kan u terugvinden in het Business Description Document (ENG).

 

Enkel voor professionele gebruikers