SEPA

De "Single Euro Payments Area" (SEPA) of het Gemeenschappelijk Eurobetalingsgebied creëert één Europese markt voor betaalinstrumenten. Het doel van SEPA bestaat erin dat betalingen binnen Europa even efficiënt en eenvoudig verlopen als thans binnen één land. Voor de hele SEPA-zone werden er daarom standaarden uitgewerkt voor de drie belangrijkste betaalinstrumenten (overschrijvingen, domiciliëringen en betaalkaarten). Bovendien zal eenzelfde wetgeving van toepassing zijn voor alle betrokken landen.

Het Steering Committee over de Toekomst van de Betaalmiddelen: het maatschappelijk overleg

SEPA

Onder het voorzitterschap van de Gouverneur van de Nationale Bank van België begeleidt en coördineert het Steering Committee over de toekomst van de betaalmiddelen de implementatie van SEPA in België. De overgang naar SEPA wordt geleid door de banksector, maar wordt op maatschappelijk niveau gecoördineerd om ten volle rekening te houden met alle betrokken economische actoren en met de complexiteit van de verandering.

Het Steering Committee brengt op het hoogste niveau alle betrokken partijen samen teneinde SEPA onder de best mogelijke omstandigheden in te voeren in België. Het Steering Committee wordt voorgezeten door de Gouverneur van de Nationale Bank van België en telt verder federale ministers, ministers van Gemeenschappen en Gewesten, en vertegenwoordigingen van bedrijven, handelaren en consumenten. Het volgt de overgang naar SEPA in België op middels een periodiek vooruitgangsrapport, opgesteld door de SEPA Werkgroep, die rapporteert aan het Steering Committee. De vooruitgang van dit marktgedreven proces wordt op regelmatige tijdstippen gemeten om een correcte evaluatie mogelijk te maken.

De migratie in Europa