RECOUR (toepassing actief t/m 16 oktober 2020)

RECOUR, het rekeningen-courantstelsel van de Nationale Bank, wordt gebruikt voor de vereffening van operaties op de rekeningen van haar klanten. Vanaf 19 oktober 2020 zal RECOUR vervangen worden door de nieuwe toepassing Casper.

Het betreft betalingsopdrachten in het raam van onze taak als Rijkskassier en andere verrichtingen voor rekening van de klanten van RECOUR.

Tot einde 2017 betreft het ook de verrichtingen in het raam van de monetaire reserveverplichtingen van kredietinstellingen die nog niet gemigreerd zijn naar TARGET2-BE. Vanaf 2018 zullen alle kredietinstellingen met monetaire reserveverplichtingen hiervoor een rekening op het TARGET2-BE platform gebruiken.

In het raam van deze migratie naar TARGET2, gebeurt de vereffening van de saldi van het betaalsysteem voor detailbetalingen (UCV) niet meer in RECOUR, maar op de rekeningen van de deelnemers op het TARGET2-BE platform.

Het cashluik van de transacties van het effectenvereffeningsstelsel van de NBB (NBB-SSS) vindt sinds maart 2016 niet meer in RECOUR plaats, maar op specifieke cash-rekeningen op het T2S platform.

Ook het cashluik van de beursoperaties van NYSE/Euronext Brussels en dat van de buitenbeurstransacties die afgewikkeld worden door Euroclear Belgium, worden sinds september 2016 op het T2S platform vereffend.