Het effectenvereffeningsstelsel (NBB-SSS)

De Nationale Bank beheert een effectenvereffeningsstelsel (vroeger Clearing genoemd) dat de veilige afhandeling verzekert van transacties in voornamelijk gedematerialiseerde effecten (effecten die slechts bestaan onder de vorm van een inschrijving op rekening).

Inleiding

Dit systeem maakt de afwikkeling van transacties mogelijk, zowel op de primaire markt (waarop de nieuwe emissies plaats vinden) als op de secundaire markt (waarop financiële instrumenten verhandeld worden die reeds in omloop zijn). Het totaal in omloop zijnde bedrag dat op rekening ingeschreven werd, is voornamelijk samengesteld uit effecten uitgegeven door de Belgische Staat, zoals schatkistcertificaten (effecten op korte termijn), lineaire obligaties (OLO's) en gesplitste effecten. Het omvat ook effecten op korte en lange termijn, uitgegeven door andere overheidsorganen of door de privésector, zowel van Belgische als van buitenlandse nationaliteit. Andere dan Belgische overheidsuitgiften worden beheerd door issuing agents, die deelnemer zijn van NBB-SSS en wiens cash rekeningen worden gebruikt voor de corporate actions.

Werking

Vereffening

Het systeem verzekert de vereffening van transacties gebaseerd op instructies verzonden door de twee tegenpartijen (principe van de dubbele kennisgeving). Het zorgt er ook voor dat de levering en de betaling van de effecten gelijktijdig en onherroepelijk worden uitgevoerd (principe van de levering tegen betaling). Het gaat om brutovereffening. Het stelsel waakt eveneens over de fiscaliteit m.b.t. de effecten (X/N-stelsel), zowel bij de vereffening van een transactie als bij de betaling van de inkomsten.

De deelnemers kunnen hun instructies en posities opvolgen via Ramses. Directe deelnemers hebben bovendien bijkomende toegang tot het T2S platform waarop die informatie eveneens weergegeven wordt.

Voorziening van liquiditeiten voor de vereffening

De NBB-SSS opereert op T2S. Dit betekent dat zowel het cash als het effectengedeelte van "delivery versus payment" transacties volledig vereffend worden op het T2S platform. De liquiditeiten op de Dedicated Cash Accounts worden gebruikt voor zowel de vereffening van DVP transacties als voor de uitbetaling van corporate actions. Cash settlement op T2S kan voor EUR en DKK. Provisie van EUR gebeurt via TARGET2, provisie van DKK gebeurt via het DKK RTGS-systeem KRONOS2. De NBB-SSS biedt tevens een functionaliteit die de deelnemers toelaat DVP te vereffenen in GBP. Daartoe worden deposito’s op de NBB-SSS GBP rekening bij de Bank of England gebruikt.

Kandidatuurprocedure

Wenst u deelnemer te worden in de NBB-SSS, volgt u dan de kandidatuurprocedure.

Werkdagen van het stelsel

Het vereffeningsstelsel functioneert in principe alle dagen van het jaar behalve op zaterdagen, zondagen en andere sluitingsdagen van het T2S-systeem.

Documenten en lijsten

Reglement en bijlagen
SWIFT
NBB-SSS participanten
Uitgifte
Corporate actions
Vraaglijsten en due dilligence
Statistieken en cijfers
Andere documenten

Bestuursorganen

Management Committee

Risk Committee

User Committee