Beknopt: uit te voeren stappen om aan te melden via CSAM

Om aan te melden via het online overheidsportaal CSAM, met een elektronische identiteitskaart uitgegeven in België (die van een beheerder) moeten eerst een paar voorbereidende stappen uitgevoerd worden:

1. Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen

Je moet een Hoofdtoegangsbeheerder aanstellen voor je ondernemingsnummer in CSAM via Beheer der Toegangsbeheerders - CSAM.be.

2. Roltoekenning «Onegate Admin»

Ga naar de e-Gov module van CSAM via https://iamapps.belgium.be/rma/ Daar kan de Hoofdtoegangsbeheerder, door te klikken zoals hieronder aangegeven, met zijn rijksregisternummer, aan zichzelf de rol «Onegate Admin» toekennen:

 

Roltoekenningen beheren

Aan het einde van deze stap moet dus de naam van de Hoofdtoegangsbeheerder verschijnen naast de rol «Onegate Admin».

3. Toegang beheren in Onegate

Vervolgens dient u via https://onegate.nbb.be/my.policy aan te loggen in Onegate ofwel met CSAM (eID of Itsme) ofwel met een commercieel certificaat. Daar dient u de toegang te beheren voor uzelf, uw collega's of derden.

 • U neemt de optie «In naam van een onderneming».
 • Daarna kan u het (de) domein(en) en het (de) rapport(en) selecteren.
 • Met «gebruiker uitnodigen» kan u bepalen wie de aangifte gaat indienen:
  • Een medewerker: u heeft hiervoor zijn rijksregisternummer nodig.
   In het 2° deel van het scherm moet u domein/rapport gaan toewijzen.
  • Een derde aangever: u moet de optie «derde aangever» kiezen en het vakje aanvinken waarmee u toestemming geeft om de taak te delegeren.
   In het 2° deel van het scherm moet u domein(en)/rapport(en) gaan toewijzen.