Balanscentrale

De Balanscentrale verzamelt en verwerkt de jaarrekeningen van bijna alle in België actieve rechtspersonen en stelt ze publiek beschikbaar.

 

 

 

De toepassingen voor de jaarrekeningen zijn toegankelijk met behulp van de onderstaande knoppen.