Balanscentrale

Op deze pagina kan je jaarrekeningen opmaken, neerleggen, raadplegen of analyseren. De jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België komen terecht bij de Balanscentrale, die ze verzamelt, verwerkt en verspreidt. De gegevens vormen een dankbare bron voor de opmaak van statistieken en financiële analyses. Deze informatie is gratis beschikbaar voor iedereen, want transparantie is belangrijk.