Balanscentrale

In het kader van de missie toevertrouwd door de wetgever, verzamelt en verspreidt de Balanscentrale de jaarrekeningen van bijna alle rechtspersonen in België. Deze gegevens worden eveneens gebruikt voor de opmaak van statistieken en financiële analyses.

De toepassing Consult ondervindt momenteel technische problemen.
We doen het nodige om zo snel mogelijk een oplossing te bieden.
We verontschuldigen ons voor het ongemak.