Taxonomie Corporate Permanent Data

Deze taxonomie is een aanvulling op de Belgian financial reporting Taxonomy.
Het doel is om een uitwisseling van permanente gegevens van ondernemingen tussen verschillende softwareprogramma's en de Kruispuntbank van Ondernemingen mogelijk te maken.

OVERZICHT

Naam

Corporate Permanent Data Taxonomy

Statuut

Definitieve versie

Publicatie

26 oktober 2007

Eigenaar

vzw 'XBRL België'

Beschrijving

Deze taxonomie is een aanvulling op de Belgian financial reporting Taxonomy. Het doel is om een uitwisseling van permanente gegevens van ondernemingen tussen verschillende softwareprogramma's en de Kruispuntbank van Ondernemingen mogelijk te maken.

Identifier (Namespace)

http://www.xbrl.be/be/cpd/2007-11-01

Gebruikte XBRL-specificatie

XBRL 2.1 Specificatie - versie (2003-12-31)

Relatie tot andere XBRL-documenten en/of taxonomieën

Deze taxonomie is gerelateerd aan http://www.nbb.be/be/fr/pfs/ci/full/2007-04-01

Contact

joep@pragmatools.com

Toelichtingsnota en structuurschema

Why CPD Taxonomy.ppt

Why CPD Taxonomy.pdf

Alle bestanden

cpd-pd-2007-11-01.zip