XBRL België

Op 22 november 2004 werd op de zetel van de Nationale Bank het platform gecreëerd om in België het gebruik te bevorderen van de "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL) als instrument om de uitwisseling van financiële informatie te standaardiseren en te optimaliseren.

Het Belgische XBRL-platform heeft de vorm van een vzw en is een initiatief van acht nauw bij financiële rapportering betrokken instanties. Vier ervan staan dicht bij de ondernemingen welke informatie dienen te verstrekken: het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB), het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten (BIBF), het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR), en ook de Belgische Vereniging van Banken (BVB) die tegelijk ook belangrijke informatiegebruikers zijn. Drie andere initiatiefnemers zijn zogenaamde "regulatoren": de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA), de Nationale Bank (NBB) en de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN). De overheid is vertegenwoordigd door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, de FOD Informatica- en Communicatietechnologie (FedICT) en de FOD Economie.

Daarmee sluit België aan bij een internationale ontwikkeling van het gebruik van XBRL als open standaard voor financiële rapportering.

Omdat zo'n initiatief op een zo breed mogelijke basis moet kunnen steunen, is het belangrijk om alle deelnemers die een input kunnen en willen leveren, samen te brengen rond XBRL in het algemeen en de ontwikkeling en het gebruik van concrete taxonomieën in het bijzonder. Daarom staat de vzw XBRL België open voor iedere onderneming of instelling die betrokken is bij de uitwisseling van financiële informatie en als lid van de vzw bereid is mee te werken aan de doelstellingen ervan.

Contact