Lijst van de leden

De volgende instellingen zijn lid van de vzw XBRL België.

Naam

Internetsite

Aguilonius Consulting www.aguilonius.com
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) www.fsma.be
Belgische Federatie van de financiële sector (Febelfin) www.febelfin.be 
Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten www.bibf.be
Commissie voor Boekhoudkundige Normen www.cnc-cbn.be
Dun & Bradstreet Belgium dbbelgium.dnb.com
Ernst & Young Accountants www.ey.com/be
Euro DB (B-information) www.b-information.be
FOD Economie - Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie www.statbel.fgov.be
FOD Financiën www.minfin.fgov.be
Instituut van de Bedrijfsrevisoren www.ibr-ire.be/ned
Intersentia www.firstsoftware.be
Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten www.iec-iab.be/ned
KPMG Tax & Legal Advisers www.kpmg.com
Nationale Bank van België www.nbb.be
Platinum Europe www.pse.be
PragmaTools www.pragmatools.com
Pressbanking www.pressbanking.com
Wolters Kluwer Belgium taasoftware.wolterskluwer.be
   
   

Toegetreden leden

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (FUNDP)

Universiteit Gent

Chambre belge des Comptables, Expert-Comptables et Conseils Fiscaux

Olivier Servais
In 2005 en 2006 coördineerde Olivier Servais de XBRL-ontwikkelingen in Europa, eerst als Secretary General van "XBRL in Europe" (gefinancierd door de Europese Commissie), vervolgens als Directeur van "XBRL International in Europe". Hij was ook lid van de "Consultative Working Group of CESR Transparency", "Member At Large" van de "XBRL International Steering Committee (ISC)" dat de strategie bepaalt van XBRL International.
Olivier Servais is nu XBRL Team Leader van het IFRS Foundation XBRL Team.