Lid worden

Hierna worden de voordelen van lidmaatschap van XBRL België en de toetredingsvoorwaarden beschreven.

Voordelen voor de deelnemers van de vzw XBRL België

De deelnemers hebben toegang tot alle informatie die wordt verspreid via XBRL International, kunnen deelnemen aan internationale XBRL-werkgroepen en gebruikmaken van de kennis en ervaring van experten. De deelname aan XBRL International gebeurt via de nationale jurisdicties zoals XBRL België.

Informatie

  • toegang tot bijzondere informatie en werkdocumenten
  • toegang tot technische discussies langs forums (yahoogroups)
  • toegang tot het netwerk van potentiële gebruikers en ontwikkelaars
  • informatie over de mogelijke XBRL-toepassingen gepland of overwogen door ondernemingen, regulatoren of autoriteiten, enz.

Inspraak

  • inspraak bij de ontwikkeling van taxonomieën
  • inspraak bij de evolutie van de jurisdictie en de activiteiten van XBRL België
  • inspraak bij het bepalen van de prioriteiten en de agenda van XBRL België

Internationale vertegenwoordiging

  • deelname aan werkzaamheden op internationaal vlak
  • mogelijkheid om de Belgische belangen te verdedigen in internationale ontwikkelingen,
  • gebruik maken van de steun van XBRL International.

Deze voordelen kunnen slechts ten volle worden gerealiseerd in een organisatie waarvan de activiteiten optimaal worden georganiseerd en goed worden voorbereid. Hoewel de overkoepelende organisatie XBRL International geen winstoogmerk nastreeft en kan steunen op veel vrijwilligerswerk, moet XBRL International kunnen beschikken over voldoende financiële middelen om professioneel te kunnen werken. Net als andere organisaties die standaarden ontwikkelen en beheren, zijn het de nationale jurisdicties die via hun eigen leden zorgen voor een financiële bijdrage.

Lidgeld

Om lid te worden van de vzw XBRL België dient een jaarlijks lidgeld te worden betaald waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de raad van bestuur. Voor 2011 bedraagt de bijdrage 1.750 euro.

Universiteiten en hogescholen die bereid zijn zich actief in te zetten om de doelstellingen van de vzw te bereiken, worden gratis toegelaten met het statuut van toegetreden lid.

Inschrijvingsformulier

Als u lid wilt worden van de vzw XBRL België kan u uw kandidatuur indienen middels het daarvoor bedoelde inschrijvingsformulier.

Als u de ledenlijst wenst te raadplegen, klik hier.