Activiteiten van XBRL België

U vindt hier een chronologisch overzicht van de belangrijkste activiteiten van XBRL België. 

2012

 • 06.11.2012 - 08.11.2012: Deelname aan de 25ste conferentie van XBRL International, te Yokohama, met als thema "To the next level of business reporting. And beyond."
  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/.

 • 31.05.2012: Deelname aan de XBRL Europe Day in Madrid.
  Voor meer informatie, zie: http://eurofiling.info/events.shtml.

 • 11.04.2012: Deelname aan een seminarie te Tallinn, georganiseerd door het "European Insurance and Occupational Pensions Authority" (EIOPA) in samenwerking met XBRL Europe, met een bijdrage van Derek De Brandt (Aguilonius Consulting) over de invoering van XBRL in België (FINREP, Balanscentrale, COREP, ...).
  Voor meer informatie over dit seminarie, zie: http://eurofiling.info/events.shtml.

 • 26.03.2012: Jaarrekeningen die vanaf 26 maart 2012 bij de Nationale Bank worden neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand), dienen te voldoen aan de aangepaste taxonomie, beschikbaar op deze website.

 • 20.03.2012 - 22.03.2012: Deelname aan de 24ste conferentie van XBRL International, te Abu Dhabi, met als thema "Transparency: Available, Reliable, Comparable and Re-usable Data"
  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/.

 • 20.03.2012: Algemene vergadering van de vzw XBRL België.

 • 17.02.2012: Vergadering van de Raad van Bestuur van XBRL België.

2011

 • 25.10.2011 - 27.10.2011: Deelname aan de 23ste conferentie van XBRL International, te Montréal, met als thema "Enhancing Business Performance".
  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/.

 • 28.09.2011: deelname aan de XBRL Europe Day in Luxemburg.
  Voor meer informatie, zie: http://www2.xbrl.org//eu/20110928Luxembourg/index.html.

 • 17.05.2011 - 19.05.2011: 22ste conferentie van XBRL International, te Brussel, met als thema "Sharing economic information in a global world: the XBRL contribution".
  De openingstoespraak wordt gegeven door Pierre Wunsch (kabinetschef van minister van financiën Didier Reynders).
  Jean Hilgers (directeur bij de NBB) geeft een uiteenzetting over de voordelen van het gebruik van XBRL voor de Nationale Bank van België.
  Derek De Brandt (Aguilonius Consulting) is co-chair voor track 2 "Data collection".
  Caroline Dupae (FOD Financiën) geeft een presentatie over Biztax in track 2 "Interactive data collection" en over het gebruik van formules in track 6 "XBRL technology & practices", Dirk Tuymans (NBB) levert een bijdrage over de koppeling van ondernemingsregisters in track 3 "Interactive data sharing", en Peter Neyrinck (FOD Financiën) geeft een presentatie over de uitwisseling van informatie tussen de Nationale Bank van België en de FOD Financiën in track 4 "Interactive data analysis".
  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/.

 • 01.04.2011: Jaarrekeningen die vanaf 1 april 2011 bij de NBB worden neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand), dienen te voldoen aan de aangepaste taxonomie, beschikbaar op deze website onder XBRL > Historiek van de taxonomieën van de Balanscentrale.

 • 21.03.2011 - 23.03.2011: De NBB ontvangt vertegenwoordigers van de Bank Indonesia, de centrale bank van de Republiek Indonesië, die de wens had uitgedrukt grondig te worden geïnformeerd over de XBRL-projecten in België en de onderliggende aanpak. Op de studie-driedaagse werden presentaties verzorgd door verschillende leden van de vzw XBRL België:

  • de FOD Financiën, over o.m. de BizTax-toepassing
  • de Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (ADSEI) van de FOD Economie, over de structuurenquête
  • de NBB, over de neerlegging van jaarrekeningen in XBRL-formaat, de FINREP/COREP- rapportering en de "One Gate"-toepassing
  • Derek De Brandt (Aguilonius Consulting) over FINREP/COREP in Europees perspectief en vanuit het oogpunt van de rapporterende instellingen
  • de CBFA over de interne exploitatie van de door de financiële instellingen gerapporteerde gegevens.

 • 15.03.2011: Algemene vergadering van de vzw XBRL België.

 • 02.03.2011: deelname aan de XBRL Europe Day in Rome.
  Voor meer informatie, zie: http://www.xbrl.org/eu/20110302Rome/index.html.

 • 25.02.2011: Vergadering van de Raad van Bestuur van XBRL België.

2010

 • 08.12.2010: de NBB ontvangt de "Companies Commission of Malaysia" die de wens had uitgedrukt grondig geïnformeerd te worden over de XBRL-projecten in België. Een van de projecten uit het "Second Strategic Direction Plan 2010-2014" van deze Commissie is immers de invoering van XBRL als formaat voor de rapportering van jaarrekeningen en annexe rapporten in Maleisië; uit de eerste hand horen over de ervaringen terzake in andere landen zoals België is in die optiek waardevol.

 • 19.10.2010 - 21.10.2010: 21ste conferentie van XBRL International met als thema "One language, common vision - Role of XBRL technology in the post-crisis era". Deze conferentie vindt plaats in Peking.
  In "track 7 - Regulators: banking, securities track" nemen o.m. deel:
  - Luc Dufresne, Voorzitter van XBRL België, met een update voor België
  - Caroline Dupae, Projectleider Stiron front office en SAF-T, FOD Financiën, met een update van de projecten van de FOD Financiën. Mevrouw Dupae neemt ook deel aan "Track 8 - XBRL technology track (Specification and implementations)" voor het onderdeel "Implementation of formula".
  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/.

 • 21.09.2010: Deelname aan de "XBRL Europe day" in Parijs.
  Voor meer informatie, zie: http://www.xbrl.org/eu/20100921Paris/index.html.

 • 22.04.2010: De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (FOD Economie, lid van XBRL België) publiceert de aangepaste XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen. De inproductiename van de nieuwe taxonomie is gepland voor 1 september 2010.
  Voor meer informatie, zie: www.statbel.fgov.be/xbrl.

 • 20.04.2010 - 22.04.2010: 20ste conferentie van XBRL International met als thema "Linking Businesses, Public Regulators and Citizens".
  Derek De Brandt (Aguilonius Consulting) is Chair voor het onderdeel "Banking" in "Track 4 - Finance: business registries; capital markets and banking". Dirk Tuymans (NBB) levert een bijdrage voor het onderdeel "Business registries" in deze track.
  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/.

 • 01.04.2010: Jaarrekeningen die vanaf 1 april 2010 bij de NBB worden neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand), dienen te voldoen aan de aangepaste taxonomie, beschikbaar op deze website onder XBRL > Historiek van de taxonomieën van de Balanscentrale.

 • 16.03.2010: Algemene vergadering van de vzw XBRL België.

 • 10.03.2010: Vergadering van de Raad van Bestuur van XBRL België.

 • 26.02.2010: Deelname aan de rondetafel georganiseerd door de Federation of European Accountants naar aanleiding van de XBRL Policy Statement "XBRL - The impact on accountants and auditors".

 • 18.02.2010: Deelname aan de "XBRL Europe day".
  Voor meer informatie, zie: http://www.xbrl.org/eu/20100218Brussels/index.html.

2009

 • 08.12.2009: Op uitnodiging van XBRL Polen en het Poolse Ministerie van Financiën neemt Luc Dufresne, voorzitter van XBRL België, deel aan de conferentie "XBRL - standard use for electronic gathering and publication of financial information by business registers and tax agencies". Naast Luc Dufresne, die er spreekt over "XBRL: the Belgian experience", zijn er bijdragen van o.m.:

  • Inaki Vazquez (CORPME Spain), "Mercantile Register Project"
  • Mateusz Matejewski (Centrum Obslugi KPRM), "Electronic reporting in Polish Companies House".
 • 10.11.2009: Derde en afsluitende vergadering van de werkgroep "Taxonomy Recognition" over de NBB-taxonomie voor de opmaak van gestandaardiseerde jaarrekeningen.

 • 29.10.2009 - 30.10.2009: XBRL Italië en de Associazione Bancaria Italiana organiseren in Rome een conferentie over "Business models" en "Simplification through innovation". Naast Italiaanse sprekers die de recente ontwikkelingen van XBRL inzake reporting in Italië hebben voorgesteld, hebben sprekers uit andere landen het gehad over de stand van zaken in hun respectieve landen: Pia Löfgren voor het Swedish Tax Department, Paul Snijders voor het NTP-project in Nederland en Camille Dümm (NBB) voor de projecten van de Belgische regulatoren (" Administrative simplification with XBRL - The Belgian experience") .

 • 20.10.2009: Deelname aan de "XBRL Europe day".
  Voor meer informatie, zie: http://www.xbrl.org/eu/20091020Brussels/index.html.

 • 16.10.2009 en 30.10.2009: Vergaderingen van de technische werkgroep "Taxonomy Recognition".

 • 08.10.2009: Op uitnodiging van het Poolse Ministerie van Financiën neemt Luc Dufresne voor XBRL België in Warschau deel aan het seminarie "Standard Business Reporting initiative in Poland". Het doel is het realiseren van administratieve lastenverlaging.

 • 09.09.2009: Tweede vergadering van de werkgroep "Taxonomy Recognition". Op 16 en 30.10.2009 volgen vergaderingen van een beperkte technische werkgroep.

 • 23.06.2009 - 25.06.2009: 19de conferentie van XBRL International in Parijs met als thema "Reducing Reporting Burden with XBRL: A Catalyst for Better Regulation", met onder andere bijdragen van directeur Hilgers van de NBB en Luc Dufresne, voorzitter van XBRL België.
  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/.

 • 18.05.2009: Eerste vergadering van de werkgroep "Taxonomy Recognition", opgericht ingevolge beslissing van de Algemene Vergadering van XBRL België van 17 maart 2009. Start van het "recognition process" voor de NBB-taxonomie voor de opmaak van gestandaardiseerde jaarrekeningen (be-fr-pfs-ci-2009-01-01).

 • 01.04.2009: Jaarrekeningen die vanaf 1 april 2009 bij de NBB worden neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand), dienen te voldoen aan de aangepaste taxonomie, beschikbaar op deze website onder XBRL > Historiek van de taxonomieën van de Balanscentrale.

 • 31.03.2009: De Algemene Directie Statistiek en Economische informatie (FOD Economie, lid van XBRL België) publiceert de XBRL taxonomie voor de jaarlijkse enquête naar de structuur van de ondernemingen. De taxonomie omvat alle documenten van de enquête voor de referentieperiode 2008.
  Voor alle informatie daaromtrent, zie: http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/gegevensinzameling/xbrl/.

 • 1 7.03.2009: Algemene vergadering van de vzw XBRL België.

 • 14.03.2009 - 15.03.2009: Deelname van Mark Creemers (NBB) en Derek De Brandt (Aguilonius) aan een werkvergadering van het Committee of European Banking Supervisors (CEBS) XBRL Netwerk te Warschau (Polen) om de ontwikkeling van de nieuwe FINREP taxonomie te bespreken. Achtergrond: op 10 maart 2009 heeft het CEBS de update van FINREP ter consultatie voorgelegd aan het publiek; deze consultatie loopt tot 10 juni 2009. De nieuwe FINREP taxonomie blijft een extensie van de IFRS taxonomie van het IASCF en zal in de loop van 2009 gefinaliseerd worden.

 • 12.03.2009: Deelname van Mark Creemers (NBB) aan de vergadering van het XBRL Quality Review Team van het IASCF met betrekking tot de geplande publicatie van de IFRS-2009 taxonomie op 1 april 2009. De feedback van de publieke consultatie werd overlopen en bediscussieerd. De publicatie zal -in principe- zoals gepland doorgaan op 1 april.

 • 18.02.2009: Vergadering van de Raad van bestuur van de vzw XBRL België.

 • 29.01.2009: Vergadering van XBRL Europe in Brussel met bespreking van de doelstellingen, de structuur, de begroting, de werkgroepen en het reeds gedane werk.

2008

 • 14.10.2008 - 17.10.2008: 18de conferentie van XBRL International in Washington met:

  • in track "Regulators", een bijdrage van o.a. Luc Dufresne, voorzitter XBRL België: "Leveraging XBRL in the Banking Industry Internationally"
  • in track "Public sector", een bijdrage van Caroline Dupae, Projectleider VenSoc, FOD Financiën: "XBRL for Improved Governmental Reporting"

  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/ .

 • 29.09.2008: XBRL België neemt deel aan de eerste Algemene vergadering van XBRL Europe. Op deze vergadering wordt de eerste Raad van bestuur samengesteld als volgt:

  • voorzitter: Jan Pasmooij (NL)
  • ondervoorzitter: Jean-Luc Menda (FR)
  • bestuurders: Luc Dufresne (BE) en Tony Fragnito (vertegenwoordiger XBRL-International)
  • secretaris-generaal: Gilles Maguet (FR)
 • 13.06.2008: Deelname aan de oprichtingsvergadering van XBRL Europe.

 • 10.06.2008: Vergadering van de Raad van bestuur van XBRL België.

 • 25.06.2008: Jaarlijkse IFRS Conference, Amsterdam, georganiseerd door IASCF, met o.m. Luc Dufresne, "XBRL filing with central banks".

 • 05.05.2008 - 08.05.2008: 17de conferentie van XBRL International in Eindhoven met:

  • in tracks 1 & 2 - Financial Executives and Investment Professionals, bijdragen van Marc-Olivier Lellouche (Umanis) en Efrem Tonioni (Wolters Kluwer - Italy)
  • in track 3 - Banking and Government Regulators, bijdragen van Luc Dufresne, voorzitter van XBRL België, Camille Dümm (NBB) en Mark Creemers (NBB)
  • European supervision and XBRL, door Eddy Wymeersch, Chair CESR

  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/ .

 • 27.03.2008: Algemene vergadering van de vzw XBRL België.

 • 17.03.2008 - 18.03.2008: Deelname van de voorzitter van XBRL België aan een vergadering in Dublin van Europese XBRL-jurisdicties, met als doel de oprichting van "XBRL Europe" in de vorm van een internationale vzw naar Belgisch recht. XBRL Europe zal instaan voor de coördinatie van XBRL-initiatieven in de diverse Europese landen en de contacten met de diverse Europese instellingen.

 • 17.03.2008: Jaarrekeningen die vanaf 17 maart 2008 bij de NBB worden neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand), dienen te voldoen aan de aangepaste taxonomie, beschikbaar op deze website onder XBRL > Historiek van de taxonomieën van de Balanscentrale.

 • 21.02.2008: Door Syneco georganiseerde informatiesessie voor financieel verantwoordelijken van vzw's: "Les comptes annuels des grandes et très grandes associations en format XBRL dès le 17 mars 2008", Spreker: Vinciane Hendrichs, adjunct-adviseur bij de Balanscentrale van de NBB.

 • 18.02.2008: Door de Hogeschool-Universiteit Brussel georganiseerde studienamiddag voor financieel verantwoordelijken van grote en zeer grote verenigingen: "De nieuwe vzw-jaarrekening praktisch: hoe opstellen en neerleggen in XBRL-formaat vanaf 17 maart 2008?" Sprekers: Vinciane Hendrichs, adjunct-adviseur bij de  Balanscentrale van de NBB en Jean Pierre Vincke, ere-bedrijfsrevisor, lid van de werkgroep "Not for profit & public sector" bij de Commissie voor Boekhoudkundige Normen.

 • 12.02.2008: Vergadering van de Raad van bestuur van de vzw XBRL België.

2007

 • 03.12.2007 - 06.12.2007: 16de XBRL International Conference in Vancouver met volgende bijdragen:

  • in track "Public sector" een bijdrage van de voorzitter van XBRL België: "European Committee of Central Balance Sheet Data Offices (ECCBSO)'s XBRL initiatives"

  • in track "Taxonomy development" een bijdrage van Joep van Amelsfort (vertegenwoordigt PragmaTools, lid van XBRL België): "Why develop a Corporate Permanent Data Taxonomy for Belgium?".

  De meeste uiteenzettingen die zijn gegeven op deze Conference, kunnen worden geraadpleegd op http://archive.xbrl.org/.

 • 28.11.2007: XBRL International publiceert de eerste versie van de "XBRL Versioning Specification Requirements", met bijdrage van Camille Dümm en Pascal Rodrique (NBB).
  Voor meer informatie hierover, zie: http://www.xbrl.org/SpecPWDs/.

 • 27.11.2007: Infogreffe (www.infogreffe.fr), lid van XBRL France, krijgt in de NBB alle nuttige informatie over de XBRL-case "Balanscentrale". Infogreffe wil de Franse ondernemingen de mogelijkheid bieden om vanaf juli 2008 jaarrekeningen in XBRL neer te leggen.

 • 16.11.2007: De heer Menda, adjunct-directeur bij de Commission bancaire in Frankrijk en mevrouw Delarue, hoofd van de dienst Informatica van deze Commissie, brengen een bezoek aan de NBB voor een gedachtenwisseling over inzameling van gegevens in XBRL-formaat in België en in Frankrijk. De NBB heeft daarbij ingezoomd op de projecten "Balanscentrale" en "FINREP/COREP"; de Commission bancaire van Frankrijk is momenteel bezig met een fundamentele herziening van haar systeem van gegevensverzameling bij de financiële instellingen die onder het toezicht vallen van de Banque de France.

 • 5.11.2007 - 7.11.2007: VIII European Banking Supervisors XBRL Workshop te Amsterdam, met o.m. Mark Creemers, FINREP Project Team, NBB: "FINREP - Taxonomy status".
  Voor meer informatie over deze workshop, zie: http://eurofiling.info/events.shtml.

 • 17.07.2007: Deelname aan vergadering te Londen van de verschillende Europese XBRL-jurisdicties. 

 • 21.06.2007: 2de conferentie van XBRL France rond het thema: "XBRL: quels bénéfices pour votre entreprise?" met als spreker o.a. de voorzitter van XBRL België, over het XBRL-project van de Balanscentrale. De verschillende presentaties zijn beschikbaar  op www.xbrl.org/fr.

 • 04.06.2007 - 06.06.2007: 15de XBRL International Conference (Munchen), waarbij het track "Regulators" wordt voorgezeten door de voorzitter van XBRL België en de voorzitter van de Spaanse jurisdictie.
  De meeste uiteenzettingen die zijn gegeven op deze Conference, kunnen worden geraadpleegd op http://archive.xbrl.org/.

 • 09.05.2007 - 10.05.2007: VII European Banking Supervisors XBRL Workshop te München, met o.m. Mark Creemers (XBRL Project leader van het Departement Algemene Statistiek van de NBB) en André Peters (projectcoördinator voor hetzelfde departement), "Central Server for Statistical and Prudential Reporting: an integrated data collection tool".
  Voor meer informatie over deze workshop, zie: http://eurofiling.info/events.shtml.

 • 25.04.2007: De "Chambre belge des Comptables, Experts-Comptables et Conseils Fiscaux" stelt, in het kader van haar seminarie "MASTER CLASS CBC E-COMPTABLE", een studiedag voor met als thema XBRL en de jaarrekeningen. Deze studiedag gebeurt in samenwerking met de Nationale Bank en gaat door in het auditorium van de NBB, Warmoesberg 61. Op deze studiedag werd speciaal aandacht besteed aan de openbaarmaking van de jaarrekeningen en het belang ervan voor hen die de jaarrekening lezen zoals de bank- en verzekeringsinstellingen, leveranciers en sociale werkers.

 • 01.04.2007 : Jaarrekeningen die vanaf 1 april 2007 bij de NBB worden neergelegd in de vorm van een gestructureerd databestand (XBRL-bestand), dienen te voldoen aan de daarvoor ontwikkelde taxonomie, beschikbaar op deze website onder XBRL > Historiek van de taxonomieën van de Balanscentrale.

 • 19.03.2007 - 21.03.2007:  Vergadering van het "International Steering Committee" van "XBRL International" te Parijs. De Belgische jurisdictie wordt er officieel vertegenwoordigd door de voorzitter van XBRL België.

 • 13.03.2007: Algemene vergadering van de vzw XBRL België.
  Op deze algemene vergadering werden volgende voorstellingen verzorgd:

2006

 • 04.12.2006 - 06.12.2006: 14de XBRL International Conference (Philadelphia) waarbij de voorzitter van XBRL België, o.m. deelneemt aan een debat over de XBRL-ervaringen in eigen land. De meeste uiteenzettingen die zijn gegeven op deze Conference, kunnen worden geraadpleegd op http://archive.xbrl.org/.

 • 19.10.2006: Het Hoger Instituut voor Accountancy en Fiscaliteit (www.hiaf.be) organiseert te Gent een informatienamiddag over "Het XBRL-project van de Balanscentrale - Vernieuwingen inzake jaarrekeningrapportering "and beyond"". Spreker: Antoon Lenaert, hoofd van de dienst Balanscentrale, Nationale Bank van België.

 • 18.09.2006 - 20.09.2006:  Vergadering van het "International Steering Committee" van "XBRL International" te Berlijn. De Belgische jurisdictie wordt er officieel vertegenwoordigd door de voorzitter van XBRL België.

 • 07.09.2006: Conferentie in Polen (Warschau), georganiseerd door de Poolse Centrale Bank. Thema van de conferentie: promotie van XBRL-standaarden.   
  De voorzitter van XBRL België en officieel vertegenwoordiger van de Belgische jurisdictie in het "International Steering Committee" van XBRL International, neemt deel aan deze conferentie. Zijn presentatie handelt over de Belgische XBRL-jurisdictie en de Belgische XBRL-projecten: inzameling van jaarrekeningen in XBRL-formaat, structuurenquête in XBRL-formaat en XBRL-reporting door kredietinstellingen.

 • 15.07.2006: XBRL België wordt een "established jurisdiction".

 • 13.06.2006: Vergadering van het Accounting and Audit Committee van de European Savings Banks Group, met bijdragen van o.a.:

  • de voorzitter van XBRL België: presentatie over de Belgische XBRL-jurisdictie en het XBRL-project voor de inzameling van jaarrekeningen
  • de voorzitter van de COREP-FINREP-XBRL Working Group van CEBS: presentatie over XBRL-reporting voor kredietinstellingen.
 • 16.05.2006 - 19.05.2006: 13de XBRL International Conference (Madrid), waarop o.m. wordt voorgesteld:

  • in "Track 1 - Financial Services": 
   - Marc Pickeur, CBFA, CEBS Expert group on financial information, stelt de COREP (Basel II) en FINREP (Financial Reporting) frameworks voor op basis van XBRL-taxonomieën die beschikbaar zijn voor de nationale toezichthouders en de betrokken kredietinstellingen
   - Giancarlo Pellizzari,CBFA: IFRS Banking reporting in Belgium"
  • in "Track 3 - Public sector": Camille Dümm, NBB, "XBRL for regulatory reporting in Belgium - Update on the last developments"

  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/ .

 • 25.04.2006: Lunchcauserie georganiseerd door Graydon Belgium. 
  Spreker: Antoon Lenaert, hoofd van de dienst Balanscentrale, Nationale Bank van België: "XBRL het nieuwe formaat voor de elektronische uitwisseling en standaardisering van financiële rapportering via het Internet".
 • 21.03.2006: Algemene vergadering van de vzw XBRL België.

 • 16.03.2006: De "Hogeschool voor Wetenschap en Kunst", campus Honim, houdt een studieavond over XBRL.

  Toespraken (in Nederlands en Engels)

 • 10.03.2006: Medewerking van XBRL België aan de introductie-dag "XBRL in Switzerland" (Zürich).

 • 03.03.2006: Vergadering te Brussel van de vertegenwoordigers van de Europese jurisdicties. De Belgische jurisdictie wordt er vertegenwoordigd door de voorzitter van de vzw XBRL België.

 • 25.01.2006:  Voorstelling aan de leden van XBRL België van de definitieve Taxonomie be-fr-pfs-ci-2006-01-01, in het kader van de neerlegging van jaarrekeningen in XBRL-formaat vanaf 2007.

 • 17.01.2006: Conferentie georganiseerd door de nieuw opgerichte organisatie XBRL France. Peter Praet, directeur NBB en CBFA, neemt deel aan deze conferentie met de presentatie: "Les projets XBRL en Belgique".

2005

 • 07.11.2005 - 10.11.2005: 12de XBRL International Conferentie in Tokyo, met o.m. presentaties door Mark Creemers (NBB), Giancarlo Pelizzarri (CBFA) en Charles Hoffman (UBMatrix) "XBRL for regulatory reporting by banks in Belgium".
  Voor meer informatie over deze conferentie, zie: http://archive.xbrl.org/.

 • 28.10.2005: Vergadering van de Europese jurisdicties met XBRL International aangaande het opzetten van een permanente structuur "XBRL in Europe".

 • 13.09.2005 - 16.09.2005: "3rd European Banking Supervisors XBRL Workshop" in de lokalen van de NBB te Brussel, met voordrachten van o.a. Mark Creemers (NBB) en Giancarlo Pellizzari (CBFA).
  Voor meer informatie over deze workshop, zie: http://eurofiling.info/events.shtml.

 • 07.07.2005: Eerste vergadering van de Europese XBRL jurisdicties, te Amsterdam. XBRL België is er vertegenwoordigd door Dirk Quina (Fedict, ondervoorzitter vzw XBRL België).

 • 29.06.2005: Eerste "European XBRL Conference for Financial Services", te Londen, bijgewoond door meer dan 200 vertegenwoordigers van de Europese banksector en toezichthouders. Thema van de conferentie: "How XBRL will improve Financial Services Reporting by 2006", met o.a. een uiteenzetting door Peter Praet, directeur van de NBB en de CBFA.

 • 14.04.2005: De werkgroep "Taxonomie" (22 deelnemers) start de "Belgian GAAP taxonomy review".  De werkgroep komt verder samen op 3 mei, 19 mei, 2 juni en 16 juni 2005, om tegen eind juni 2005 een eerste "review" afgewerkt te hebben.
  De werkgroep is samengesteld uit experten in domeinen die voor deze werkgroep belangrijk zijn:

  • boekhoud- en jaarrekeningexperten
  • afgevaardigden van ondernemingen in de software bestemd voor de opmaak en de raadpleging van jaarrekeningen
  • IT-experten en experten in XBRL.

 • 11.04.2005: XBRL Belgian Training Day (65 deelnemers).

 • 15.03.2005: Algemene vergadering van de leden van de vzw XBRL België.

 • 01.03.2005: Voorstelling aan de leden van XBRL België van de draft-versie van de taxonomie op basis waarvan vanaf 2007 statutaire jaarrekeningen van niet-financiële ondernemingen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank kunnen worden neergelegd in de vorm van XBRL-instance documenten. 

2004

 • 22.11.2004: Oprichting van de vzw XBRL België.
  Persconferentie op 29/11/2004
 • 17.11.2004: Presentatie van het XBRL-project Balanscentrale op de 10de Internationale XBRL-Conferentie te Brussel.