XBRL

XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een sterk opkomende computertaal voor de elektronische uitwisseling en standaardisering van financiële rapportering via het internet.  De vzw XBRL België werd opgericht om het gebruik ervan in België te bevorderen.

  • XBRL is een elektronische taal die speciaal ontwikkeld is voor de uitwisseling van financiële rapportering via internet.

  • Op 22 november 2004 werd op de zetel van de Nationale Bank het platform gecreëerd om in België het gebruik te bevorderen van de "eXtensible Business Reporting Language" (XBRL).

  • De taxonomie be-fr-pfs-ci-2020-02-01 is de definitieve versie van de taxonomie die vanaf 2 maart 2020 wordt gebruikt voor de opmaak, in de vorm van een gestructureerd databestand, van jaarrekeningen van niet-financiële ondernemingen, verenigingen en stichtingen, die via internet bij de Nationale Bank worden neergelegd.

  • De taxonomieën die in het verleden werden gebruikt voor de opmaak van gestandaardiseerde jaarrekeningen bevinden zich hierna