Offline aflevering van kopieën van jaarrekeningen

Een kopie van alle jaarrekeningen die bij de Balanscentrale werden neergelegd kan in de vorm van een PDF-bestand of op papier aangevraagd worden volgens de hieronder vermelde voorwaarden.

Dit geldt voor:

  • documenten die vóór 1 januari 1999 werden neergelegd (teruggaande tot april 1978, de datum waarop de Balanscentrale werd opgericht)
  • de recentere jaarrekeningen die online beschikbaar zijn

De gevraagde kopieën worden u, naar keuze, geleverd:

  • per e-mail, met de documenten in pdf-formaat als aangehechte bestanden. De prijs bedraagt daarvoor 5 € per document
  • op papier. Per gedrukt blad is het te betalen bedrag 0,25 euro, exclusief portkosten

Bron: KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, art. 3:192

U kunt jaarekeningen bestellen aan de hand van dit online bestelformulier