Webservice Cijfergegevens

De webservice Cijfergegevens laat toe de cijfergegevens van alle bij de NBB neergelegde gestandaardiseerde statutaire jaarrekeningen op te laden. Het abonnement voor deze betalende dienstverlening wordt per kalenderjaar verrekend.

Inhoud

Vijf verschillende bestanden worden in het kader van deze webservice ter beschikking gesteld:

  • de bestanden die de boekhoudkundige gegevens (incl. sociale balans) bevatten zoals ze worden gepubliceerd door de neerleggende ondernemingen, verenigingen en stichtingen (frequentie: wekelijks) 
  • de bestanden met de door de Balanscentrale aan voornoemde boekhoudkundige gegevens aangebrachte verbeteringen met het oog op de samenstelling van de sectorale statistieken (frequentie: maandelijks)
  • de bestanden die de gegevens bevatten over de aangehouden deelnemingen en aandelen in andere ondernemingen (frequentie: van zodra een voldoende aantal nieuwe gegevens beschikbaar is)
  • de bestanden die de jaarrekeningen in XBRL-formaat bevatten, die door de ondernemingen, verenigingen en stichtingen in datzelfde formaat werden neergelegd
  • de bestanden met de refertes van de jaarrekeningen.

Meer informatie vindt u in de abonnementsvoorwaarden voor de levering van cijfergegevens via het internet en in de technische bepalingen (beschrijving van de gegevens en de registraties, toegangsmodaliteiten tot de server enz ...).  

Naar aanleiding van de introductie van microvennootschappen en andere aangebrachte wijzigingen in de modellen van de jaarrekeningen door de omzetting van Richtlijn 2013/34/EU naar het Belgisch recht werd de levering van de cijfergegevens aangepast.

Prijs

Een jaarabonnement op de webservice 'Cijfergegevens uit de gestandaardiseerde jaarrekeningen' kost 12.400 euro en kan worden aangevraagd d.m.v. een bestelbon.