Hoe online neerleggen?

Stap 1: model van jaarrekening bepalen

Stap 2: digitale neerlegging: XBRL of PDF

Het aanbieden van jaarrekeningen op papier is sinds 1 januari 2020 afgeschaft, in overeenstemming met het Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

De gestandaardiseerde (enkelvoudige) jaarrekening wordt bij voorkeur in XBRL neergelegd.

Hoe een jaarrekening in XBRL aanmaken?

XBRL-bestanden voldoen aan een taxonomie, waarbij de financiële en economische gegevens in één bepaalde vaste vorm en structuur elektronisch worden weergegeven.

In bepaalde gevallen moet de jaarrekening onder de vorm van een PDF-bestand worden neergelegd. Meer info

Wanneer oud model?

Een 'oud model' van jaarrekening kan enkel in PDF-formaat neergelegd worden voor boekjaren met een datum van afsluiting tot en met 31/12/2019. Voor deze boekjaren kunnen vennootschappen geen gebruik maken van de gestandaardiseerde modellen van jaarrekeningen zonder kapitaal, tenzij de vennootschap ervoor gekozen heeft via de opt-in om vervroegd aan het WVV te worden onderworpen. Deze vennootschappen kunnen echter ook een xbrl-bestand van het nieuwe model neerleggen voor boekjaren met afsuitdatum tot en met 31/12/2019 op voorwaarde dat ze voor het model met kapitaal kiezen.

Uitzondering: jaarrekeningen van oneigenlijke CVBA’s die volgens de reparatiewet van 28.04.2020 tot aan hun omvorming onderworpen blijven aan de oude kapitaalregels van het W.Venn.